lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Europastudier


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Therése Koglin

studievägledare, utbildningsadministratör

therese.koglinsol.luse
046–222 77 66


Tomas Sniegon

docent, FFU-ansvarig, universitetslektor

tomas.sniegoneu.luse
046–222 33 93