lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Japanska

Kursexpedition, Japanska


Magnus Brolin

utbildningsadministratör

magnus.brolinostas.luse
046–222 94 83


Marcus Tegler

utbildningsadministratör

marcus.teglersol.luse
046–222 75 50