lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Latin

Bibliotekarie, Latin

Bibliotekarie

Telefonnummer SOL: 2223231
Telefonnummer LUX: 2229308

Ämnesansvar:
- Franska
- Grekiska
- Italienska
- Latin
- Rumänska
- Spanska
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Förvärv

Forskning

Katarina Wickström

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Franska
Grekiska (antik och bysantinsk)
Grekiska (nygrekiska)
Italienska
Latin
Rumänska
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.wickstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 93 08 (LUX)
046–222 32 15 (SOL)

Rum LUX:C243, SOL:B208c

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)