Ansök till Författarskolan

Grundkurs FLGA01

Författarskolan är en tvåårig utbilning i litterär gestaltning där den första terminen utgörs av grundkursen FLGA01. Ansökningsperioden för kursstart höstterminen 2023 är öppen från 15 mars och pågår till 17 april. 

Ansökan till FLGA01 görs via www.antagning.se. Där laddas ansökningsblankett och följande ansökningshandlingar upp: skönlitterär text (á 7-10 A4-sidor) och självpresentation (á 2 A4-sidor), se FAQ för mer detaljerade instruktioner. Blanketten hittar du på denna sida när ansökningstiden närmar sig. 

Litterär kvalitet avgörande

Ansökningshandlingarna läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare vilka ingår i en antagningsjury och det är den litterära kvaliteten som är avgörande för antagningen. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in. 
     Texterna är förtjänta av att vara sammanhängande och enhetliga då fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda.
     Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut. Antagningsbesluten kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

 

Avancerade kurser: LUFM11 och LUFM22

Ansökan till Författarskolans avancerade kurser, LUFM11 och LUFM22, görs på två ställen. Dels via www.antagning.se, dels med ansökningshandlingar som skickas direkt till Författarskolan. Blanketten innehåller instruktioner för aktuellt arbetsprov. Se till att du laddar ner och följer rätt blankett!
     Blankett till den första avancerade kursen, LUFM11, publiceras på denna sida i anslutning till ansökningsperioden.
     Blankett till vår magisterkurs, LUFM22, publiceras på denna sida i anslutning till ansökningsperioden.

Välkommen med din ansökan!

FAQ - ansökan till författarskolan

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2022-11-04