Ansök till Författarskolan

Grundkurs FLGA01

Författarskolan är en tvåårig utbilning i litterär gestaltning där den första terminen utgörs av grundkursen FLGA01. Kursstart sker på höstterminen.

Ansökan till FLGA01 görs via www.antagning.se. Där laddas en pdf bestående av ansökningsblankett, skönlitterär text (á 7-10 A4-sidor) och självpresentation (á 2 A4-sidor) upp. Ansökningshandlingar ska vara uppladdade senast sista ansökningsdag. Se FAQ för mer detaljerade instruktioner. Aktuell blankett hittar du här

Litterär kvalitet avgörande

Ansökningshandlingarna läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare vilka ingår i en antagningsjury och det är den litterära kvaliteten som är avgörande för antagningen. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in. 
     Skrivprovet är förtjänt av att vara sammanhängande och enhetligt då flera eller fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda.
     Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut. Antagningsbesluten kan inte överklagas.
 

Avancerade kurser: LUFM11 och LUFM22

Ansökan till Författarskolans avancerade kurser, LUFM11 och LUFM22, görs på två ställen. Dels via www.antagning.se, dels med ansökningshandlingar som skickas direkt till Författarskolan. Blanketten innehåller instruktioner för aktuellt arbetsprov. Se till att du laddar ner och följer rätt blankett. 
Ansökningsblankett för fördjupningskursen LUFM11, med kursstart ht 2024.
Ansökningsblankett för magisterkursen LUFM22, med kursstart ht 2024.
 

FAQ - ansökan till författarskolan

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2024-02-15