Person

johan.fridhumlab.luse | 2015-11-18
Johan Frid

Forskare

  • Humanistlaboratoriet
  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.fridhumlab.luse

Telefon 046–222 84 46

Rum SOL:H421

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskare i språk- och talteknologi, programmerare. Lokal koordinator och expert i SWE-Clarin. Jag jobbar på SOL och i humanistlaboratoriet. FD i fonetik 2003 med avhandlingen 'Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody'.

Jag jobbar framförallt med
· dataanalys
· maskininlärning
· framställning av datorverktyg för insamling och analys av data samt för demonstrationer och pedagogiska ändamål
· insamling och analys av talproduktionsdata med hjälp av artikulografi
· prosodi, framförallt talmelodi
· text-till-talsyntes

Jag är huvudprogrammerare för ScriptLog2, ett verktyg för datainsamling inom skrivforskning.

Jag programmerar (huvudsakligen) i python, java, javascript, php, Praat script och R.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (9 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (64 st)

Working papers (5 st)

Övrigt (1 st)

Johan Frid

Forskare

  • Humanistlaboratoriet
  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.fridhumlab.luse

Telefon 046–222 84 46

Rum SOL:H421

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10