Person

Sanimir Resic

Docent

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor

  • Öst- och centraleuropakunskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanimir.resicslav.luse

Telefon 046–222 84 54

Rum SOL:A319

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Född 1964, FD historia 1999, visiting scholar University California, Irvine 1993-1994, docent 2007, universitetslektor Öst- och Centraleuropakunskap 2002, prefekt för Slaviska inst. 2005-2006, ledamot Centrum för Europafoskning, LU, 2009-2011, bitr. prefekt Språk- och litteraturcentrum 2006-2008, prefekt Språk- och litteraturcentrum 2009-2012.
Januari 2013 till januari 2015 var jag rektor för Högskolan Kristianstad.
2015-2019 prodekan för humaniora och teologi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsintressen: Konflikterna i forna Jugoslavien åren 1991-2001. Arbetar med en monografi, uppföljning till boken En historia om Balkan, 2006, och försöker utröna konflikternas konsekvenser för regionen. Konceptet Balkan. Stater på Balkan som "mytokratier". Krigarrollen och manlighet.

Böcker (5 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (4 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Undervisning

Sanimir Resic

Docent

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor

  • Öst- och centraleuropakunskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanimir.resicslav.luse

Telefon 046–222 84 54

Rum SOL:A319

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20