lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Blomberg

Projektassistent
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.blombergsemiotik.luse

Telefon 046–222 99 02

Rum SOL:H513

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20