lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (4 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Fiona Björling

Professor emerita
Ryska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fiona.bjorlingslav.luse

Telefon 046–222 47 87

Rum SOL:H204

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20