lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskning

Semiotik

Följande är områden i vilka forskare och doktorander i kognitiv semiotik för närvarande bedriver forskning.

Polysemiotic communiction and multimodality

Narrative and metaphor

Intersemiotic translation

Cognitive semiotic evolution

Semiotic development

Ontology and epistemology of meaning making

Pictorial meaning

Forskare och forskningsprojekt

Forskare i kognitiv semiotik

Anna Cabak Rédei, forskare

Simon Devylder, forskare

David Dunér, forskare

Wenjing Li, gästforskare

Michael Ranta, forskare

Göran Sonesson, professor

Jordan Zlatev, professor

Przemysław Żywiczyński, gästforskare

Doktorander i kognitiv semiotik