Arkiv

Händelser, publiceringar och aktiviteter knutna till ämnet Jiddisch vid Lunds universitet

Video: "Vilna – Jerusalem of Lithuania – and The Poetry of Avrom Sutzkever"

Recordings from the Conference "Vilna – Jerusalem of Lithuania – and The Poetry of Avrom Sutzkever", arranged by professor Jan Schwarz at LiteraturHaus in Copenhagen and at the Pufendorf Institute at Lund University, November 15–16 2017.

Studentöversättning av "Farblondzhete Briv"

2012 översatte en grupp jiddischstudenter vid Lunds universitet verket Farblondzhete Briv (Brev på villovägar) av Rose Lagercrantz. Språket är enkelt och laddat. Berättelsen bygger på verkliga händelser i författarens familj under slutet av andra världskriget. Boken handlar om hur tre syskon i en judisk familj från Sighet, Rumänien, nätt och jämt lyckas överleva ockupation och koncentrationsläger. Vi får följa sonen som kallas Z. till Frankrike samt hans systrar Viorike och Sharlote till fångenskapen.
Alla jiddischläsare mellan 15 och 95 kan läsa boken med stor behållning. Texten finns i två versioner, en med hebreiskt alfabet och en translittererad till latinska bokstäver enligt Yivos standard. Boken är ett välkommet nytillskott till världslitteraturen – i Jiddischland.
Uttrycksfulla och träffande illustrationer: Rebecka Lagercrantz
Länk till förlaget: www.nya-doxa.se/www/index.php;

International Conference: Yiddish Culture in the 20th Century (2012)

European Yiddish Academic Workshop: Yiddish Culture in Its European ContextLund University, October 28-31, 2012 The head of Yiddish studies at Lund University, Sweden, in collaboration with the chairs of Yiddish at the Heinrich Heine University of Dusseldorf and the University of Amsterdam have convened the first European Yiddish Academic Workshop at Lund University, October 28-31, 2012. This meeting will bring together 20 senior and junior researchers in the field of Yiddish. The workshop will be followed by a second and third workshop in respectively Amsterdam, spring 2014, and Dusseldorf in Spring, 2016. The 20 researchers will give academic papers about topics related to the conference’s two main topics:
  1. Yiddish Culture after 1945
  2. Centers of Yiddish Culture in the 20th Century.
The post-1945 period is only beginning to receive the scholarly attention it deserves in the field of Yiddish. The dominant scholarly paradigm has been that Yiddish culture and language was obliterated in the Holocaust and went into steep decline post-1945. In contrast, the papers at this conference will demonstrate that particularly the twenty-five years following the destruction of European Jewry’s centers of Yiddish culture demonstrated a tireless effort on behalf of hundreds of Yiddish cultural agents and writers who continued to create secular Yiddish culture in Europe and overseas. The papers selected for the conference will address literary, linguistic, cultural, historical, folkloristic and other relevant topics in the study of Yiddish language and culture in the 20th century. They will examine Yiddish culture in Germany, Poland, Scandinavia, Switzerland, France, North and South America and Israel. Moreover, a session will be devoted to the contemporary increase of the use of Yiddish as a spoken and written language in the ultra-orthodox communities in Israel and the USA. Several sessions will be devoted to the examination of Yiddish testimony and commemoration in response to the Holocaust. The conference is open and free to the public. For further information and to sign up for the Sunday evening program and the sessions, please contact yiddishlundgmailcom.

Program:

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2019-02-27