Arkiv

Händelser, publiceringar och aktiviteter knutna till ämnet Jiddisch vid Lunds universitet

Video: "Vilna – Jerusalem of Lithuania – and The Poetry of Avrom Sutzkever"

Recordings from the Conference "Vilna – Jerusalem of Lithuania – and The Poetry of Avrom Sutzkever", arranged by professor Jan Schwarz at LiteraturHaus in Copenhagen and at the Pufendorf Institute at Lund University, November 15–16 2017.

Studentöversättning av "Farblondzhete Briv"

2012 översatte en grupp jiddischstudenter vid Lunds universitet verket Farblondzhete Briv (Brev på villovägar) av Rose Lagercrantz.

Språket är enkelt och laddat. Be