Person

Henrik Gyllstad

Docent

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och universitetslektor i engelsk språkvetenskap här vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Min undervisning och forskning är framförallt inriktad på engelsk ordkunskap och fraseologi, det flerspråkiga mentala lexikonet, språkbedömning och -testning, och andraspråksinlärning. Jag undervisar också om vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande. Se länk nedan för aktuell undervisning.

Forskningsmässigt är jag för närvarande aktiv i två externt finansierade projekt:

TEAM: Transdisciplinary Approaches to Learning, Acquisition, Multilingualism (Finansiering från Riksbankens Jubileumsfond, 2024-2029)

STAGE: STarting AGe and Extramural English: Learning English in and outside of school in Norway and Flanders (Finansiering från Norska Forskningsrådet, 2021-2025)

Jag arbetar också med avslutande aktiviteter i följande projekt:

MLS: MultiLingual Spaces (Finansiering från Vetenskapsrådet, 2017-2022)

Mer information om min forskning hittar du genom att klicka på någon av länkarna nedan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Handledning av doktorander
 • Jag har handlett två doktorander fram till disputation: Anika Lloyd-Smith, vid Konstanz universitet, mars 2020 (som biträdande handledare), och Lari-Valtteri Suhonen, vid Lunds universitet, december 2020 (som huvudhandledare).
 • För närvarande är jag handledare för tre doktorander (Elin Nylander och Sophia Juul, Lunds universitet, som huvudhandledare; Angelica Zordan, Universitetet i Verona, som biträdande handledare).
Examination av doktorsavhandlingar
 • Jag har varit opponent/medlem av betygskommitté på tio doktorsavhandlingar: 2012 (Suhad Sonbul), 2013 (Paweł Szudarski), båda vid University of Nottingham, Storbritannien; 2014 (Robert Lee Revier), vid Aarhus Universitet, Danmark; 2015 (Ketty Holmström), vid Lunds universitet (som suppleant); 2016 (Mélodie Garnier), vid University of Nottingham, Storbritannien; 2019 (Richard LaBontee), vid Göteborgs universitet, och (Per Snoder) vid Stockholms universitet, Sverige); 2020 (Joanne Yager) Lunds universitet (som suppleant); 2020 (Juan Tang Castillo) vid University of Hong Kong, Kina; och 2020 (Phillipe Collberg) vid Lunds universitet (som suppleant).
Granskare för vetenskapliga tidskrifter och forskningsfinansiärer
 • Jag är medlem av redaktionsnämnden (Editorial Board) för tidskrifterna ITL - International Journal of Applied Linguistics (utgiven av John Benjamins), Lingua (utgiven av Elsevier), samt Educare.
 • Jag är tillsammans med Elke Peters redaktör för ämnesområdet 'Lexis' för andra utgåvan av The Encyclopedia of Applied Linguistics, under kommande utgivning av Wiley-Blackwell
 • Jag ombeds kontinuerligt att granska artiklar insända till etablerade internationella vetenskapliga tidskrifter, och jag har över tid anlitats som granskare för följande tidskrifter (i alfabetisk ordning):

'Applied Linguistics'; 'Applied Linguistics Review'; 'Applied Psycholinguistics'; 'Bilingualism: Language and Cognition'; 'Corpus Linguistics and Linguistic Theory'; 'Frontiers in Psychology'; 'International Journal of Applied Linguistics'; 'International Journal of Corpus Linguistics'; 'International Journal of Learner Corpus Research'; 'International Review of Applied Linguistics in Language Teaching'; 'ITL - International Journal of Applied Linguistics'; 'Journal of Psycholinguistic Research'; 'Language Assessment Quarterly'; 'Language Awareness'; 'Language Learning'; 'Language Learning & Technology'; 'Language Teaching'; 'Language Teaching Research'; 'Language Testing'; 'Lingua'; 'Linguistic Approaches to Bilingualism'; 'Modern Language Journal'; 'Reading in a Foreign Language'; 'Second Language Research'; 'Studia Linguistica'; 'Studies in Second Language Acquisition'; 'System'; 'TESOL Quarterly'; 'The Mental Lexicon'.

 • Jag har även varit granskare av artiklar för the Encyclopedia of Applied Linguistics (utgiven av Wiley Blackwell), samt bokförslag för Routledge och Cambridge University Press.
 • Jag har fungerat som granskare av forskningsprojektansökningar för statliga forskningsfinansiärer i Belgien, Holland och Hong Kong.
 • Under 2021-2023 var jag ledamot av Beredningsgruppen UV-4 Ämnesdidaktik inom området Utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet (under 2022 och 2023 också vice ordförande i densamma).
 • Jag är medlem av styrgruppen för forskningsmiljön LAMiNATE vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet.
 • Jag är sedan 2023 kassör i ASLA - den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.
Henrik Gyllstad

Docent

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10