lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (3 st)
Encyklopediartiklar (5 st)
Konferensbidrag (5 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Eva Wiberg

Professor
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eva.wibergrom.luse

Telefon 046–222 38 26

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20