Hitta på SOL

SOL-husen

Språk- och litteraturcentrum består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra: Absalon (A), biblioteket (B), Humanisthuset (H) och Lingvisthuset (L). I foajén på SOL hittar du receptionen där du kan få hjälp med det mesta.

Översiktskartor och praktisk information om husen, tillgänglighet samt läs-, studie- och datorplatser på SOL: Lokaler på SOL

Det finns även grupprum, studieplatser och datorsalar på våra bibliotek: studieplatser på biblioteket

LUX

Som student vid Språk- och litteraturcentrum kan du ibland ha dina lektioner på LUX, byggnaden på andra sidan Helgonavägen. Här hittar du information om LUX-byggnaden:

LU-kortet

Du behöver ha ett passerkort, LU-kortet, för att få tillträde till lokaler (och för att kunna låna böcker). Mer information finns på https://lukortet.lu.se/kontakt/kortstationer.

SOL-husens öppettider

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-03-17