lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hitta på SOL

SOL-husen

Språk- och litteraturcentrum består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra: Absalon (A), biblioteket (B), Humanisthuset (H) och Lingvisthuset (L). I foajén på SOL hittar du receptionen där du kan få hjälp med det mesta. Mer om våra lokaler hittar du på:

LUX

Som student vid Språk- och litteraturcentrum kan du ibland ha dina lektioner på LUX, byggnaden på andra sidan Helgonavägen. Här hittar du information om LUX-byggnaden:

Mer information om...