lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är fil.dr i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria och lärare i humanistiska Europastudier. Dessutom vikarierar jag som programkoordinator på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil.

Jag är en etnografisk forskare med ett särskilt intresse för minnen, levnadsberättelser och vardagspraktiker. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag minnesprocesser i den före detta socialistiska mönsterstaden Nowa Huta i Polen. I mitt kommande forskningsprojekt hoppas jag studera solidaritet som idé och praktik i Öst- och Centraleuropa efter 1989 med fokus på queera och urbana rörelser i Polen.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Agnes Malmgren

Universitetslektor
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post agnes.malmgreneu.luse

Telefon 046–222 88 20

Rum SOL:A417

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20