Person

Agnes Malmgren

Universitetslektor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post agnes.malmgrenslav.luse

Telefon 046–222 88 20

Rum SOL:A417

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är fil.dr i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria och till ämnesområdet anknuten forskare vid SOL. Tidigare har jag arbetat som lärare i Öst-och Centraleuropastudier och i humanistiska Europastudier, samt som programkoordinator på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil.

Jag är en etnografisk forskare med ett särskilt intresse för minnen, levnadsberättelser och vardagspraktiker. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag minnesprocesser i den före detta socialistiska mönsterstaden Nowa Huta i Polen. I mitt kommande forskningsprojekt hoppas jag studera solidaritet som idé och praktik i Öst- och Centraleuropa efter 1989 med fokus på queera och urbana rörelser i Polen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Agnes Malmgren

Universitetslektor

  • Europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post agnes.malmgrenslav.luse

Telefon 046–222 88 20

Rum SOL:A417

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20