Om att studera ryska

Studiegång – vägen till examen

För att vara behörig att studera grundkursen i ryska på universitetsnivå behöver du ha läst motsvarande ryska steg 3 på gymnasiet. För dig som inte läst ryska på gymnasiet erbjuder vi en nybörjarkurs på 30hp (RYSB03). Den går också att läsa i två steg över två terminer i form av RYSB01 och RYSB02 på vardera 15hp.

Även på grund- och fortsättningsnivån kan du anpassa dina studier så att de passar dig. Antingen läser du hela vår grundkurs i ryska (RYSA10) under en termin, eller så delar du upp dina studier över fler terminer genom att läsa delkurserna i grundkursen som fristående kurser om 7,5 hp (RYSA12-RYSA15).

Samma sak gäller för fortsättningsnivån där du antingen läser hela fortsättningskursen (RYSA20) under en termin eller RYSA23-RYSA28 under flera.

Även vår kandidatkurs (RYSK03) går att dela upp via RYSK11-RYSK13.

Kandidatexamen i ryska

När du är klar med kandidatkursen har du möjlighet att ta ut en kandidatexamen med ryska som huvudämne. Utöver 90 hp i ryska (grund till kandidatnivå) behöver du då ytterligare 90hp i valfria kurser. Läs mer om examen med fristående kurser här: Vägar till examen.

Kombinera med Öst- och centraleuropakunskap

Ett bra alternativ för dig som är intresserad av ryska är att komplettera din språkkompetens med kunskaper i rysk kultur, historia, politik och samhällsliv. Här på Språk- och litteraturcentrum kan du även studera ämnet Öst- och centraleuropakunskap som till stor del är fokuserat på Ryssland och på regioner med starkt ryskt inflytande.

Vidareutbildning

Från och med hösten 2021 så finns det ett kandidatprogram i översättning på Språk- och litteraturcentrum. Behörighetskravet är då 90hp i ett av källspråken och i framtiden kommer man att anta personer som läst ryska. Du kan läsa mer om programmet här: Kandidatprogram i översättning

Vill du utveckla och specialisera dina kunskaper i ryska ytterligare erbjuder vi på Språk- och litteraturcentrum ett antal masterprogram som kan vara aktuellt för dig med kandidatexamen i ryska:

Efter studierna – arbetsmarknad

Genom att välja ryska som en del av din universitetsutbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblick. Idag växer utbytet med länder där ryska talas i snabb takt, både inom privat och offentlig sektor. Även om kontakten kanske inleds på engelska visar erfarenheten att kunskaper i ryska är ovärderliga för att få tätare kontakter. Som exempel på arbetsgivare som behöver kompetens i ryska kan nämnas Utrikesdepartementet, Migrationsverket och andra statliga verk, tolkförmedlingar, försvaret etc.

Utbildningens realia-del förser dig med den kritiska kunskap du behöver för att komma förbi endimensionella och missvisande mediabilder. Genom att kombinera studier i ryska med ämnet Öst- och Centraleuropakunskap – som också finns vid institutionen – kan du fördjupa dina kunskaper om den region som intresserar dig.

För dig som vill vara verksam inom kultursektorn öppnar kunskaper i ryska dörren till den ryska litteraturens enorma skattkammare. Den träning i litteraturstudier som ges i institutionens kurser i rysk litteraturhistoria ger dig en kompetens som kan användas i arbete på bibliotek, förlag och andra kulturinstitutioner.

Mer information:

Utbildningsutbud

Få en överblick över våra kurser och vilka terminer de ges.

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.

Har du ryska som modersmål?

Information till dig som redan kan tala och förstå ryska.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2024-02-08