Person

Lene Nordrum

Studierektor, universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lene.nordrumenglund.luse

Telefon 046–222 75 59

Rum SOL:H323

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag arbetar som universitetslektor och forskare i engelsk språkvetenskap. Min forskning riktar sig mot engelska för speciella ändamål (English for specific purposes), multimodalitet, kontrastiv lingvistik (engelska - svenska/norska) och funktionell lingvistik (i synnerhet systemisk funktionell lingvistik) och är korpusbaserad. Jag undervisar kommunikationskurser för forskarstuderande vid Lunds tekniska högskola.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen omfattar engelska för särskilda ändamål, multimodalitet, konstrastiv lingvistik (engelska - svenska/norska) och systemisk-funktionell grammatik. Min forskning är korpusbaserad och jag använder mig av flera olika typer av korpusar. Just nu håller jag mest på med multimodalitet i vetenskapliga texter. Jag är även intresserad i, och har genomfört, forskning inom högskolepedagogik.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (3 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (13 st)

Recensioner (4 st)

Övrigt (1 st)

Administrativt

  • Studierektor för Engelska

Undervisning

Lene Nordrum

Studierektor, universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lene.nordrumenglund.luse

Telefon 046–222 75 59

Rum SOL:H323

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20