Person

Sandy Åkerblom

Studievägledare

  • Språk- och litteraturcentrum

Universitetsadjunkt

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sandy.akerblomnordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum SOL:L313c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sandy Åkerblom

Studievägledare

  • Språk- och litteraturcentrum

Universitetsadjunkt

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sandy.akerblomnordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum SOL:L313c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Under terminstider: måndag 10-11

Besökstider

Under terminstider: tisdag13-14

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10