lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i nordiska språk. Mitt språkintresse är brett och utöver svenska har jag bl.a. studerat italienska och arabiska. Innan jag antogs som doktorand undervisade jag i svenska som främmande språk.

Flera språkvetenskapliga frågor intresserar mig, men framför allt hur och varför språk förändras. Hur- och varförfrågorna har i sin tur inbjudit till vetenskapsteoretisk reflektion och fördjupning, och det har för mig blivit lika viktigt att fundera kring hur en viss språkförändring tagit sig i uttryck som hur en god språkhistorisk förklaring kan se ut.

Under min tid i Lund som adjunkt och doktorand har jag också fått möjlighet att undervisa i olika svenskkurser såsom SVEE11, SVEE12, SFU1, SVEF25, och under hösten ska jag undervisa på SVEA11.

Forskning

Om forskningen

De språkförändringar som jag undersöker i mitt avhandlingsprojekt rör uppluckring av kongruens i den moderna svenskan. Att svenskan haft en mycket syntetisk struktur med rik morfologi och friare ordföljd under fornsvensk tid och fått en alltmer analytisk struktur med mindre morfologi, fastare ordföljd och större andel funktionsord är känt. Min tes är att denna utveckling fortfarande pågår och bl.a. manifesteras i den predikativa adjektivböjningen.

Vid sidan av mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den växande förekomsten av oböjliga adjektiv i svenskan från mitten av 1800-talet fram till idag. Utöver själva kartläggningen beskriver jag hur språkvårdare under samma period förhållit sig i sina rekommendationer till bruket av oböjliga adjektiv. Denna forskning är finansierad av ett stipendium från Stiftelsen Erik Wellanders fond.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Doktorandrepresentant i handledarkollegiet för nordiska språk

Publikationer

Sandy Åkerblom

Doktorand
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sandy.akerblomnordlund.luse

Telefon 046–222 78 92

Rum SOL:L211

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20