lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarstuderande

Eugenia Arria, Spanska

Mikael Berger, Svenska

Åsa Bergström, Filmvetenskap

046–222 64 79

Juhan Björn, Arabiska

Victor Bogren Svensson, Allmän språkvetenskap

Rune Brandt Larsen, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 41 75

Rune Brandt Larsen, Öst- och centraleuropakunskap

Stefan Carlzohn, Öst- och centraleuropakunskap

Sandra Cronhamn, Allmän språkvetenskap

Hannele Diehl, Engelska

046–222 99 11

Marie Ekman, Litteraturvetenskap

046–222 99 11

Niklas Erben Johansson, Allmän språkvetenskap

Hannah Flodin, Filmvetenskap

Chiara Gargiulo, Italienska

Sabine Gosselke Berthelsen, Allmän språkvetenskap

046–222 99 06

Charlotte Hansson Webb, Engelska

046–222 78 52

Daniel Helsing, Litteraturvetenskap

046–222 08 15

Anna Hultman, Litteraturvetenskap

Anna Isaieva, Öst- och centraleuropakunskap

Katja Jansson, Spanska

Oscar Jansson, Litteraturvetenskap

046–222 49 78

Sara Johnsdotter, Allmän språkvetenskap

Jorunn Joiner, Engelska

Johanna Karlsson, Svenska

Svetlana L'nyavskiy, Öst- och centraleuropakunskap

Irene Lami, Italienska

Filip Larsson, Allmän språkvetenskap

Viviann Linderos, Litteraturvetenskap

Simone Löhndorf, Allmän språkvetenskap

046–222 84 51

Magdalena Malmfors, Litteraturvetenskap

Juan Mendoza, Kognitiv semiotik

Alena Minchenia, Öst- och centraleuropakunskap

Helena Nilsson, Litteraturvetenskap

046–222 93 80

Pär Nilsson, Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Mikael Novén, Allmän språkvetenskap

046–222 95 25

Elin Nylander, Engelska

Elin Petrisson, Franska

Maria Ranefalk, Franska

Martin Ringmar, Svenska

Sergio Rojo, Engelska

Christina Skagert, Litteraturvetenskap

Tom Sköld, Engelska

Anna Smålander, Svenska

Morfia Stamatopoulou, Grekiska (antik och bysantinsk)

Georgios Stampoulidis, Kognitiv semiotik

Mikaël Stenberg, Fonetik

Anette Svane, Filmvetenskap

Lisa-Marie Teubler, Engelska

Marcus Uneson, Allmän språkvetenskap

046–222 76 78

Anu Vastenius, Kognitiv semiotik

Eline Visser, Allmän språkvetenskap

Joanne Yager, Allmän språkvetenskap

Sandy Åkerblom, Svenska

046–222 14 77

John Öwre, Engelska