Svenska som andraspråk

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål? I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle, vilket gör frågor om hur flera språk samspelar både hos individen och i samhället mer aktuella och intressanta än någonsin. Vid SOL finns en stark forskningsmiljö inom språkinlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, romanska