Hemtentamen

Skrivningsregler för hemtentamina finns här:

Skrivningsregler för hemtentamen (pdf)

Lägg särskilt märke till: 

  • Hemtentamen ska utföras inom utsatt tid. Inlämningstider är lika absoluta för en hemtentamen som för en salstentamen.
  • Du får inte samarbeta med dina studiekamrater eller andra under tiden för hemtentan. Om du citerar litteratur eller webbplatser måste du använda korrekta referenser. Varje misstanke om fusk/plagiat anmäls och kan leda till disciplinära påföljder, så som avstängning från såväl undervisning som examination i upp till sex månader.

Läs igenom dokumentet med skrivningsregler noga. Fråga din lärare om du undrar över något.

Fråga din lärare

Du hittar din kurshemsida och din lärare via ämnessidorna.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-09-22