Hemtentamen

En hemtentamen innebär att studenten får med sig ett antal frågor att besvara. 

  • Hemtentamen ska utföras inom utsatt tid. Inlämningstider är lika absoluta för en hemtentamen som för en salstentamen.
  • Du får inte samarbeta med dina studiekamrater eller andra under tiden för hemtentan. Om du citerar litteratur eller webbplatser måste du använda korrekta referenser. Varje misstanke om fusk/plagiat anmäls och kan leda till disciplinära påföljder, så som avstängning från såväl undervisning som examination i upp till sex månader.

Mer information om din hemtentamen får du från din lärare.

Regler för hemtentamen

Skrivningsregler för hemtentamina vid SOL finns här:

Skrivningsregler för hemtentamen (pdf)

Läs igenom dokumentet noga. Fråga din lärare om du undrar över något.

Fråga din lärare

Du hittar din kurshemsida och din lärare via ämnessidorna.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-09-11