Författarskolan

Grundutbildning: 2 år, med möjlighet att bygga på med två 30 hp-kurser på avancerad nivå
Antal poäng: 120 hp + 60 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå och avancerad nivå
Undervisningsspråk: Svenska

Välkommen till författarskolan vid Lunds universitet!

Författarskolans grundutbildning omfattar två år och är ett konstnärligt ämne som kan ingå i kandidatexamen med Litterär gestaltning som huvudämne. Det skönlitterära skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen och upptar en betydande del av studierna.  

Skönlitterärt skrivande och reflektion

Det skönlitterära skrivandet finns med i såväl delkurser som i ett mer frilagt spår där studenten arbetar med sitt eget skrivande/konstnärskap. Detta ökar successivt under utbildningens gång och efter hand varvas rena skrivperioder med delkurserna på campus. Skrivandet kan vara för barn, unga eller vuxna och i vilken skönlitterär genre som helst. Förutom det skönlitterära skrivandet arbetar vi också med reflekterande texter i essäform.

Heltidsstudier

Författarskolans grundutbildning är upplagd som heltidsstudier. Det är alltså viktigt att varje kursdeltagare planerar sina studier på författarskolan som heltidsstudier, det vill säga normalt fyrtio timmars arbete per vecka. Utbildningen är i sin helhet campusförlagd och när vi ses arbetar vi tillsammans med studenttexter, kurslitteratur, skrivande och läsande, tekniker och metoder, genrer med mera. Alltsammans sker med varierande undervisningsformer såsom seminarier, föreläsningar, textsamtal, workshops, exkursioner, skrivuppgifter, respons och handledning. 

Ansökan

Ansökning till Författarskolan sker på våren. Se vidare information under Ansök till Författarskolan i vänstermenyn.

På avancerad nivå

Författarskolan har två fristående kurser i litterär gestaltning på avancerad nivå, omfattande totalt 60 hp: fördjupningskursen LUFM11 och magisterkursen LUFM22.

Kursupplägg

I de båda kurserna varvas egenstudier med campusundervisning. Kurserna löper under två terminer och innehåller textsamtal, laborationer, seminarier samt gästföreläsningar.

Det egna skrivandet i centrum

Utbildningens stomme utgörs av de litterära projekt studenterna arbetar med samt löpande laborationer och seminarier med konstnärlig forskning i fokus. Delkurserna syftar till att introducera teoretiska och metodologiska perspektiv på det egna skrivandet och att utveckla och fördjupa tankegångar och resonemang gällande det skönlitterära skrivandet såväl individuellt som mer allmänt. Parallellt arbetar studenterna med en reflekterande text i essäform, vilken läggs fram som examensarbete vid ett slutseminarium.

Det som främst skiljer kurserna åt är att studenterna som går LUFM22 förväntas ta ett större ansvar för arbetet med den reflekterande texten, vilket exempelvis innebär anläggandet av ett eget teoribaserat forskningsläge. Ett övergripande syfte med denna andra kurs är att skriva en text som potentiellt riktar sig ut mot en litterär offentlighet.

Till LUFM11 kan de söka som gått Författarskolans grundutbildning, eller motsvarande, och till LUFM22 de som gått LUFM11, LUFM01 eller den tidigare kursen FFSM02.

Författarskolan

Sektionsföreståndare
Rikard Loman

Studierektor
Elisabet Björklund

Expedition
Lingvisthuset L213b

Studievägledning
Humanisthuset H122b

Utbildningsutbud

FAQ - ansökan till författarskolan

Författarskolan på Instagram

@forfattarskolanlu

Författarskolan på Facebook

https://www.facebook.com/forfattarskolanlund

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2024-06-17