Bedömning och resultat

Bedömning av TISUS-testet

Bedömningen av provet tar ungefär fem veckor och därefter skickas resultatet ut. Om du har fått godkänt resultat på testet skickas intyg till den hemadress du uppgav när du anmälde dig till provet. Om du fått underkänt på en eller flera delar meddelar vi detta via den mejladress du uppgav när du anmälde dig.

Om du ansökt (före 15 april respektive 15 oktober) till följande termins studier vid högskola/universitet i Sverige, kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget enligt deadlines för kompletterande dokument på antagningswebben.

En lista över samtliga resultat skickas till UHR, men du bör också själv skicka in/ladda upp en kopia av ditt intyg till antagningsenheten när du söker till en kurs eller ett program vid universitet eller högskola i Sverige.

Ansökan till universitet och högskolor i Sverige görs via www.antagning.se. Där kan du också ladda upp dina betygsdokument och läsa mer om behörighetskrav för olika utbildningar.

Vilka betyg ges på TISUS?

Två betygsgrader tillämpas: godkänd och underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar. Om du misslyckas på ett av de tre delproven behöver du bara göra om det delprov som blivit underkänt, ett s.k. restprov. Det måste göras inom 1 år från det första provtillfället. Avgiften för restprov är lägre, se "Betalningsinfo".

Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Var och när ges TISUS-testet?