Person

Valéria Molnar

Professor emerita

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post valeria.molnartyska.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan 1999 är jag professor i tyska vid Lunds universitet. Efter statsexamen i tyska, ryska och nordiska språk och doktorsexamen i tysk språkvetenskap vid ELTE universitetet i Budapest avlade jag ämneslärarexamen i tyska och engelska vid Lunds universitet. Jag blev filosofie doktor vid Lunds universitet 1991, docent 1995.
Tyngdpunkten i min pedagogiska verksamhet ligger på forskarutbildning. Jag har hållit ett stort antal kurser på doktorandnivå samt handlett 10 avhandlingar i olika ämnen. För närvarande är jag handledare för 6 doktorander. Jag har också ansvar för kurser på avancerad nivå i tysk språkvetenskap och handleder specialarbeten.
Min forskning har inriktning på sambandet mellan språkets form och språkets funktion. Jag är framför allt intresserad av struktureringen av information både ur ett allmänteoretisk och ett kontrastivt resp. typologiskt perspektiv. Det typologiska perspektivet kombinerat med diakronin är också relevant för min forskning om grammatiska kategorier.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Valéria Molnar

Professor emerita

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post valeria.molnartyska.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10