Person

Eva Haettner Aurelius

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eva.haettner_aureliuslitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet sedan 1996. Mina forskningsintressen är kvinnolitteratur från äldre tider,främst självbiografier och brev, Birger Sjöbergs författarskap, och litteratur som performance. De teoretiska modeller jag har arbetat med och arbetar med är Bachtins teori om de dialogiska texterna, Tynjanovs teori om den litterära utvecklingen som ett litteraturimmanent fenomen och den i tysk litteratur- och teaterforskning utvecklade performativitetsteorin.Jag har nyligen avslutat två forskningsprojekt:ett om Birger Sjöbergs Kriser och kransar (1926)-i Vägen till Kriser och kransar.Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg, ett annat om kvinnors språk-i Women's language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800(2012)Två editionsprojekt,Fragment av Birger Sjöberg,och drottning Kristinas självbiografi är avslutade. Jag forskar nu om Kristinas brev,och planerar ett projekt om lítteraturens performativitet i Sverige.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

1983–1990 forskare i projektet Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige (Riksbankens jubileumsfond)
1986 Fil dr.examen
1986–1990 svensk lektor vid Inst. f. nordisk filologi, Köpenhamns universitet.
1986–1993 tills. m. Anne Marie Mai redaktör för band I av Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Sedan 1993 ledamot av Kgl. Vetenskapsocieteten, Lund
1991–1995 forskarassistent vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet.
1997-2000 prefekt för Litteraturvetenskapliga inst, Lunds universitet.
Sedan 1997 ledamot av Kgl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Lund
1999–2001 ledamot av HSFR, ordf. för beredningsgruppen för estetiska vetenskaper
1999-2000 tillsammans med doc. Ellen Vinge,"Kunna-orka-våga", utvärdering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses stipendium till yngre kvinnliga disputerade 1996 – 1998.
Sedan 1999 medlem av Kgl. Vitterhets-Historie och Antikvitetsakademien
1999 ledamot av Kgl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
2002-2008 ledare för projektet Kvinnors brev (Riksbankens jubileumsfond)
2002–2006 ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond, ordf. i beredningsgruppen för litteraturvetenskap, språkvetenskaper, musik- och konstvetenskap samt ledamot av beredningsgruppen för Kulturvetenskapliga fonden.
2003–2006 ledamot av regeringens forskningsberedning.
2003–2008 ledamot av Crafoordska stiftelsens vetenskapliga råd.
2004–2010 ledamot av styrelsen för STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
Sedan 2005 ledamot av Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

Sedan 2007 ordförande i Birger Sjöberg-sällskapet

Sedan 2008 medlem av Samfundet Pro fide et Christianismo

Sedan 2008 ledamot av Svenska fornskriftsällskapet
Sedan 2009 ledamot av styrelsen för Hans Larssonsamfundet
Förtecknad i AcademiaNet Datenbank exzellenter Wissenschaftlerinnen, Heidelberg: www.academia-net.de
Sedan 2014 styrelseledamot i Längmanska kulturfonden

Medlem av utvärderingen av forskningen i Uppsala universitet, Quality and Renewal 2011
Medlem av utvärderingen av forskningen vid Mälardalens högskola, MER 14, 2014.
Tillsammans med professor Erland Hjelmquist gjort en pilotstudie av lärosätenas kvalitetsutvärderingar, för Riksbankens jubileumsfond, 2015
Bedömare vid UKÄs pilotomgång avseende utvärdering av utbildningar på forskarnivå 2015 - 16

Priser
1985 Landbergs stipendium från Birger Sjöbergsällskapet
1985 Pris från Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne
1986 Pris från Stina och Erik Lundbergs stiftelse, utdelat av Svenska Akademien
1986 Pris från Kgl. Gustav Adolfs Akademien
2003 Schückska priset utdelat av Svenska Akademien

Jag har hittills fört 14 doktorander till disputation och doktorsexamen:
-TK Jonny Karlsson år 2000 vid Tema kommunikation på avhandlingen Predikans samtal. En studie av lyssnarens roll i predikan hos Gustaf Wingren utifrån Michail Bachtins teori om dialogicitet,
-FK Kerstin Bergman år 2003 på avhandlingen En möjlig värld. Om ontologier i Lars Gustafssons senare författarskap,
-FK Eivor Persson år 2003 på avhandlingen Det indirekta skrivsättet i C J L Almqvists Jaktslottskrönika
-FM Maria Nilson år 2003 på avhandlingen Att förhålla sig till moderniteten. En studie i Gertrud Liljas författarskap,
-FM Ann Steiner år 2006, på avhandlingen I litteraturens mittfåra.
-FM Jon Helgason, år 2007 på avhandlingen Hjärtats skrifter. En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim,
-FM Marie Löwendahl år 2007 på avhandlingen Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal,
-FM Jonas Asklund år 2008 på avhandlingen Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C. F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C. J. L. Almqvists Amorina (1822), och C. Livijns Spader Dame (1825),
-FM Astrid Regnell år 2009 på avhandlingen Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok
-FM Immi Lundin år 2012 på avhandlingen Att föra det egna till torgs. Berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner
-FM Miranda Landen år 2013 på avhandlingen Och nu börjar historien: Hjalmar Söderbergs novellkonst.
- FM Alfred Sjödin år 2014 på avhandlingen Landets SångGudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer.
FM Peter Henning år 2015 på avhandlingen Minne, jag, 1800. Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerberg och Heidenstam.
- FM Kenneth LIndegren år 2016 på avhandlingen Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen. Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

- FM Isak Hyltén-Cavallius år 2018 på avhandlingen Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor.

Handleder f.n. 1 doktorand i ämnet litteraturvetenskap i Lund

Eva Haettner Aurelius

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eva.haettner_aureliuslitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10