lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch

FFU-ansvarig, Jiddisch

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (8 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Jiddisch

Undervisning

Jan Schwarz

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Jiddisch
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jan.schwarzsol.luse

Telefon 046–222 73 93

Rum SOL:A309b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk