Person

bibi.jonssonlitt.luse | 2024-01-16
Bibi Jonsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bibi.jonssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 72

Mobil 070–530 25 97

Rum SOL:H219b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap och forskar, undervisar och handleder inom ämnet på grund-, påbyggnads-, master- samt doktorandnivå. Vidare svarar jag för litteraturundervisningen inom svenska på ämneslärarutbildningen. Därutöver har jag producerat läroböcker med antologier av litteraturanalytisk inriktning samt varit sakkunning i utformandet av läromedel.

Min forskning är inriktad på litteratur och ideologi – huvudsakligen med feministisk teoribildning och inriktning på kvinnliga författarskap så som i Blod och jord i trettiotalet (2008). Mitt projekt om kvinnor, litteratur och nazism resulterade i monografin Bruna pennor 2012 och vidareutvecklades i en studie om nationalistisk och nazistisk lyrik: Dikt i brunt (2023). För närvarande arbetar jag inom projektet Dom och didaktik med en studie om kvinnliga litteraturkritiker. Vidare ingår jag i ett nordiskt nätverk som utforskar arbetarlitteratur. Mitt fokus utgör kvinnliga arbetarförfattare i då- och nutid.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledamot av styrelsen för Svensk-danska kulturfonden.

Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Bibi Jonsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bibi.jonssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 72

Mobil 070–530 25 97

Rum SOL:H219b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10