Person

bibi.jonssonlitt.luse | 2023-01-10
Bibi Jonsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bibi.jonssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 72

Mobil 070–530 25 97

Rum SOL:H219b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap och forskar, undervisar och handleder inom ämnet på grund-, påbyggnads-, master- samt doktorandnivå. Vidare svarar jag för litteraturundervisningen inom svenska på ämneslärarutbildningen. Därutöver har jag ägnat mig åt läroboksproduktion med antologier av litteraturanalytisk inriktning samt agerat som sakkunning i utformandet av läromedel.

Min forskning är genusvetenskaplig, inriktad på på feministiska teoribildningar. Mitt projekt om litteratur och nazism resulterade i monografin Bruna pennor 2012. För närvarande arbetar jag med en monografi om nationalistisk och nazistisk lyrik (2020). Ett annat intresseområde är barn- och ungdomslitteratur, bl a med en artikel om lesbiska flickor i ungdomsromaner (2012). Vidare ingår jag i ett nätverk som forskar om arbetarlitteratur. Mitt fokus är kvinnliga arbetarförfattare. Det initierade projektet Dom och didaktik fokuserar kvinnliga kritiker. Målet är en kritikhistoria som omfattar tiden 1800-2000.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ledamot av lärarförslagsnämnden på HT-området

Bibi Jonsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bibi.jonssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 72

Mobil 070–530 25 97

Rum SOL:H219b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10