Person

Paul Tenngart

Universitetslektor

 • Litteraturvetenskap
 • Barnlitteratur
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har tidigare främst forskat om svensk och fransk poesi, i synnerhet efterkrigstidens poesi i Sverige. I januari 2016 kom min senaste bok i ämnet: Livsvittnet Majken Johansson.

På senare tid är det emellertid mest skönlitterär prosa som upptar min tid. Jag är mitt uppe i ett forskningsprojekt om hur den svenska arbetarlitteraturen har översatts till engelska och getts ut i Storbritannien och USA. Denna forskning är en del av det nationsövergripande forskningsprogrammet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik", som jag också sitter i styrgruppen för. Tillsammans med kolleger från Statsvetenskapliga institutionen och LTH bedriver jag också forskning om den samtida litteraturens gestaltning av klimatförändringar.

Jag undervisar främst på grundkursen i litteraturvetenskap och på masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, där jag ger kursen "Literature and Intercultural Understanding".

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

 • Tenngart, P. (2016). Livsvittnet Majken Johansson. Eureka, Ellerströms akademiska. Ellerströms förlag.
 • Tenngart, P. (2012). Den komplexe Baudelaire : om nyansernas politik i Les Fleurs du Mal. Ellerströms förlag.
 • Tenngart, P. (2010). Romantik i välfärdsstaten : metamorfosförfattarna och den svenska samtiden. Ellerströms förlag.
 • Tenngart, P. (2008). Litteraturteori. Gleerups Utbildning AB.
 • Tenngart, P. (2002). Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna. Critica litterarum Lundensis, 1. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Doktorsavhandling.

Redaktörskap (3 st)

 • Kärrholm, S. & Tenngart, P. (2012). (Red.) Barnlitteraturens värden och värderingar. Studentlitteratur AB.
 • Tenngart, P. (2012). (Red.) Politik och litteratur. Statsvetenskaplig tidskrift.
 • Möller, D. & Tenngart, P. (2010). (Red.) Kasta dikt och fånga lyra : översättning i modern svensk lyrik. Ellerströms förlag.

Artiklar (7 st)

 • Tenngart, P. (2015). The Bamboos of Blekinge: The Writing of Cultures in Swedish Proletarian Fiction. Journal of Literature and Art Studies, 5, 495-504. David Publishing Company.
 • Tenngart, P. (2012). Distributing Evil Flowers: Charles Baudelaire in Swedish Translation. Journal of Literature and Art Studies, 340-350. David Publishing Company.
 • Tenngart, P. (2012). Litterära politikerliv. En litteraturvetenskaplig analys av biografisviten Sveriges statsministrar under 100 år. Statsvetenskaplig tidskrift, 331-368. Fahlbeckska stiftelsen.
 • Tenngart, P. (2008). The Attraction of Music, the Strength of Words. Intermediality in the Poetry of Petter Bergman. WMA Forum. International Association for Word and Music Studies.
 • Tenngart, P. (2002). Poetry as music : The significance of musicalized poetry in the aftermath of Swedish modernism. Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, 62, 149-161. Rodopi.
 • Tenngart, P. (2001). Elegi över en förlorad poet. Ett diktfragment av Paul Andersson i legendarisk belysning. Tidskrift för litteraturvetenskap. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.
 • Tenngart, P. (2001). Magdalena Wasilewska-Chmura, Musik - metafor - modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion. Tidskrift för litteraturvetenskap, 93-96. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.

Bokkapitel (16 st)

 • Tenngart, P. (2012). Barnlitteraturens kognitiva värden. I Kärrholm, S. & Tenngart, P. (Red.) Barnlitteraturens värden och värderingar (pp. 23-38). Studentlitteratur AB.
 • Möller, D. & Tenngart, P. (2010). Inledning. I Möller, D. & Tenngart, P. (Red.) Kasta dikt och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik (pp. 7-14). Ellerströms förlag.
 • Tenngart, P. (2010). Den lilla glädjens nåd. Ferlin och alla de andra. Absalon.
 • Tenngart, P. (2010). Svenska Baudelairebuketter. Les Fleurs du Mal i översättning. Kasta dikt och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik, 15-52. Ellerströms förlag.
 • Tenngart, P. (2008). C. K. Williams och konsten att skapa naturens musik. Theorier om verklig diktning. En festskrift till Per Erik Ljung. Absalon.
 • Tenngart, P. (2008). Vansinnets blommor. Les Fleurs du mal och den samtida psykiatrin. I Sjöblad, C. (Red.) Utan poesi - aldrig! Baudelaire i nuet. Carlsson Bokförlag.
 • Tenngart, P. (2007). Bland akrobater och andra märkliga figurer. Lasse Söderberg i det litterära 1950-talet. En uppslagen telefonbok i Brasiliens urskogar. En bok om Lasse Söderberg, 49-62. Ellerströms förlag.
 • Tenngart, P. (2007). Den motvillige romantikern. Då och där, här och nu - festskrift till Ingemar Oscarsson. Absalon.
 • Tenngart, P. (2007). En poets längtan efter musik. Metapoesi och indirekt intermedialitet hos Petter Bergman. Möten. Festskrift till Anders Palm. Anacapri förlag.
 • Tenngart, P. (2004). En skönhet som skändar. Drömmens vin, ordets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik. Absalon.
 • Tenngart, P. (2004). På Majken Johanssons Sorgenfri. Från Eden till Damavdelningen. En vänbok till Christina Sjöblad. Absalon.
 • Tenngart, P. (2003). Paul Andersson och martyriets estetik. I Molnár, V., Paulsson, G. & Andersson, G. (Red.) Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003 (pp. 139-149). Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Tenngart, P. (2001). Bluesens blå blomma. Femtiotalsromantik i Svante Foersters blueslyrik. Skriva om jazz - skriva som jazz. Artiklar om ord och musik. Absalon.
 • Tenngart, P. (2000). Ungdomskravaller och romantisk poesi. Två försök till revolt i det tidiga 1950-talets Sverige. Litteraturens makt. Absalon.
 • Tenngart, P. (1998). Kärlekens kontrapunkter. Om korrespondensen mellan dikter i Les Fleurs du mal. Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap. Absalon.
 • Tenngart, P. (1998). Paul Anderssons Berättarna. Bo-lövens sorl. Romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtitalets poesi. Göteborgs universitet.

Konferensbidrag (5 st)

 • Tenngart, P. (2015). Vernacular Cosmopolitanism : The Writing of Local Cultures in 20th Century Swedish Proletarian Fiction.
 • Tenngart, P. (2015). Vernakulärt och kosmopolitiskt i barnlitterära översättningar.
 • Tenngart, P. (2013). Hardships from Afar : Swedish Proletarian Fiction in English Translation.
 • Tenngart, P. (2012). Swedish Justice in English.
 • Tenngart, P. (2011). Distributing Evil Flowers : Baudelaire in Swedish and Danish.

Recensioner (2 st)

 • Tenngart, P. (2015). Dette liv, en verden. Kritik, 48, 123-125. Gyldendal Akademisk.
 • Henning, P. & Tenngart, P. (2012). Recension av två nyutkomna verk av Rancière. Tidskrift för litteraturvetenskap, 2012, 212-216. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

 • Tenngart, P. (2015). Livet efter S. Lyrikvännen, 12-19. Ellerströms förlag, Ellerströms förlag.

Tidningsartiklar (1 st)

 • Tenngart, P. (2016). Goda prognoser för klimatfiktionen. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.

Övrigt (3 st)

 • Tenngart, P. (2012). Paul Andersson - en något mer lysande safir.
 • Tenngart, P. (2011). Classisk fläta.
 • Tenngart, P. (2008). Tillbaka till tårarna.

Administrativt

 • Studierektor för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Paul Tenngart

Universitetslektor

 • Litteraturvetenskap
 • Barnlitteratur
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20