Studierektor

Studierektor, Litteraturvetenskap

paul.tenngartlitt.luse | 2017-09-19
Paul Tenngart

Universitetslektor

 • Litteraturvetenskap
 • Barnlitteratur
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har tidigare främst forskat om svensk och fransk poesi, i synnerhet efterkrigstidens poesi i Sverige. I januari 2016 kom min senaste bok i ämnet: Livsvittnet Majken Johansson.

På senare tid är det emellertid mest skönlitterär prosa som upptar min tid. Jag är mitt uppe i ett forskningsprojekt om hur den svenska arbetarlitteraturen har översatts till engelska och getts ut i Storbritannien och USA. Denna forskning är en del av det nationsövergripande forskningsprogrammet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik", som jag också sitter i styrgruppen för. Tillsammans med kolleger från Statsvetenskapliga institutionen och LTH bedriver jag också forskning om den samtida litteraturens gestaltning av klimatförändringar.

Jag undervisar främst på grundkursen i litteraturvetenskap och på masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, där jag ger kursen "Literature and Intercultural Understanding".

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (8 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (22 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (3 st)

Konferensbidrag (22 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

 • Studierektor för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Paul Tenngart

Universitetslektor

 • Litteraturvetenskap
 • Barnlitteratur
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2021-02-25