Kursexpedition

Kursexpedition, Isländska

edda.ahrentsol.luse | 2024-06-19

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L223

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sommarsemester 2024: 5 juli t.o.m. 8 augusti.

Jag är utbildningsadministratör samt tentamensansvarig för ämnena

 • svenska
 • danska
 • isländska
 • svenska som andraspråk
 • språkkonsultprogrammet
 • kandidatprogram i översättning
 • ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk.

Ärenden om svenska som främmande språk samt svenska för utbytesstudier hänvisas till Gunilla Ek Werner.

Jag ansvarar tillsammans med Lina Södergren och Emma Wigh för hantering av anpassade salstentamina för studenter med rekommendation om pedagogiskt stöd.

Vidare ansvarar jag för administration av tentamina för ämnet engelska.

 • Utbildningsadministratör för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L223

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Onsdagar under normal arbetstid

Besökstider

Torsdagar 14-15

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25