Avsluta tidigare kurser

Den som vill avsluta kurser från tidigare terminer ska normalt se till att bli omregistrerad på kursen i fråga. Så länge kursen fortfarande ges med samma kurskod, går det normalt bra att bli omregistrerad. Om kursen inte längre ges med samma kurskod, har man som student under ett år efter att kursen i fråga förändrades och bytte kurskod rätt bli examinerad i enlighet med kursplanen och kursinnehållet för den kurs man från början var registrerad på. När det har gått ett år har universitetet inte längre denna skyldighet att erbjuda examination i enlighet med det tidigare kursinnehållet. Det är alltså en mycket god idé att försöka avsluta sina kurser senast ett år efter att de inte längre erbjuds. Tänk på att ordinarie tentamenstillfällen också kan användas för omtentamen. I engelskas fall gav vi ENGA03 för sista gången våren 2018. Det innebär att den sista terminen man kan räkna med att kunna tenteras i enlighet med kursplanen och kursinnehållet för ENGA03 är vårterminen 2019. Vi ger ENGA21 för sista gången under hösten 2018. Det innebär att höstterminen 2019 är den sista terminen då man kan räkna med att kunna bli examinerad i enlighet med kursplanen och kursinnehållet för ENGA21.         I fallet ENGA03 råkar det vara så att ENGA03 och och ENGA04 är relativt lika varandra. Detta innebär att det egentligen inte är något större praktiskt problem att använda examinationerna på ENGA04 som examinationer på ENGA03. Den enda delkurs och det enda prov inom ENGA03 som inte har en motsvarighet inom ENGA04 är Översättning. Den som vill tentera ENGA03 Översättning bör alltså se till att göra det senast vårterminen 2019.  I fallet ENGA21 bör man vara medveten om ett antal skillnader mellan ENGA21 och ENGA22:
 • ENGA22 har inget ordkunskapsprov. Den som behöver tentera ENGA21 Ordkunskap alltså göra det senast höstterminen 2019.
 • ENGA22 har inget översättningsprov. Den som vill tentera ENGA21 Översättning bör alltså göra det senast höstterminen 2019.
 • ENGA22 Engelsk grammatik ger 7,5hp, medan ENGA21 Grammatik ger 3hp. Den som vill tentera Grammatik i enlighet med kursplanen och kursinnehållet på ENGA21 bör alltså göra det senast höstterminen 2019.
 • ENGA22 Litterär analys ger 7,5hp, medan ENGA21 Skriftlig framställning ger 4hp. Den som vill examineras i Skriftlig framställning i enlighet med kursplanen och kursinnehållet på ENGA21 bör alltså göra det senast höstterminen 2019.

Tillgodoräknanden

Den som istället väljer att söka och registrera sig på ENGA04 kan tillgodoräkna sig delkurser från ENGA03 (eller motsvarande halvfartskurser) eller ENGA01 enligt följande:
 • ENGA03/ENGA01 Fonetik motsvarar ENGA04 Engelska språket - Fonetik och uttal
 • ENGA03/ENGA01 Grammatik motsvarar ENGA04 Engelska språket - Grammatik
 • ENGA03/ENGA01 Skriftlig språkfärdighet motsvarar ENGA04 Akademiskt skrivande - Uppsats
 • ENGA03/ENGA01 Litteratur motsvarar ENGA04 Engelsk litteratur
 • ENGA03/ENGA01 Historia och Kultur motsvarar ENGA04 Akademiskt skrivande - Historia och kultur
 • ENGA03/ENGA01 Ordkunskap motsvarar ENGA04 Engelska språket - Ordkunskap
Den som istället väljer att söka och registrera sig på ENGA22 kan tillgodoräkna sig delkurser från ENGA21 (eller motsvarande halvfartskurser) enligt följande:
 • ENGA21 Språkvetenskaplig översiktskurs motsvarar ENGA22 Språkvetenskaplig analys
 • ENGA21 Litteraturhistoria motsvarar ENGA22 Engelsk litteraturhistoria
Hör gärna av er om ni har frågor kring något av detta.
Sidansvarig: lene.nordrumenglund.luse | 2018-11-02