Mellanösternstudier

Borhan Yassin

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Mellanösternstudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post borhan.yassinmellost.luse

Telefon 046–222 93 57

Rum SOL:A243

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (6 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (14 st)

Tidningsartiklar (4 st)