Lingvistik

Allmän språkvetenskap och fonetik

Funderat över varför det finns så många språk? Reflekterat över varför dialekter låter olika? Intresserad av ords historia? Funderat över varför översättningsprogram översätter som de gör? Eller kanske bara undrat varför vissa språk är svårare att lära sig? Då är lingvistik ämnet för dig!

 

Språkintresserad?

Besök Linguistics @Lund för nyheter, filmer, tips och länkar.

Vad är lingvistik?

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket och den mänskliga språkförmågan. Lingvistik studerar arkitekturen i alla världens språk (till exempel vilka språkljud, ord och grammatiska mönster som finns), språkens funktion (till exempel vilken roll språken spelar för tänkande och kommunikation), språkens historia och evolution samt hur människor bearbetar språket i produktion, perception och förståelse.

Lingvistik som ämne handlar om språklig diversitet och språkanvändning i olika modaliteter (tal, teckenspråk, gester, skrift), och undersöker hur dessa modaliteter processas i realtid, hur de lärs in och utvecklas över individers livstid och hur de kan genomgå historiska förändringar.

Profilområden inom lingvistiken vid Lunds universitet inkluderar språktypologi och evolution, första- och andraspråksinlärning, tvåspråkighet, neurolingvistik, multimodalitet, prosodi och språkdokumentation. Metodologier inkluderar både kvalitativa och kvanitativa metoder, fältforskning, experimentell forskning och korpuslingvistiska metoder.

Studera lingvistik i Lund

Lingvistik i Lund betår av två ämnen: allmän språkvetenskap och fonetik. Det finns också samarbete med kognitiv semiotik. Kurser i lingvistik ges från grundnivå och upp till doktorandnivå. Allmän språkvetenskap och fonetik är också inriktningar i Masterprogrammet i språkvetenskap.

Masterprogram i allmän språkvetenskap eller fonetik

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap med inriktning mot Allmän språkvetenskap eller Fonetik (120 p) vänder sig till studenter med intresse för lingvistik. Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Programmet kan tjäna som en förberedelse för vidare akademiska studier eller för en kommande yrkesverksamet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svenska eller utländsk grundexamen.

 

 

Meningsskiljande eller förutsägande

Mikael Roll är professor i fonetik. Här kan du se hans föreläsning från HT-dagarna. 

Sidansvarig: gerd.carlingling.luse | 2023-11-16