lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Allmän språkvetenskap

What is linguistics?

Linguistics is the science of human languages and the human language capacity. It deals with the architectural principles of the world's languages (e.g., which speech sounds, words and grammatical rules and regularities are found?), the functions of languages (e.g., what roles do languages play for communication and thought?), and how human beings process language in during acquisition and learning, in production, perception and understanding.

How do you study linguistics in Lund?

Linguistics at Lund university is organized into two subdisciplines: General linguistics and Phonetics. There is close cooperation with Cognitive Semiotics, the transdisciplinary study of meaning. Have a look at the flow chart below for a more detailed description of the structure from undergraduate education via the conjoined Master's program all the way to Doctoral studies in General Linguistics and the connected subjects.

Central aspects of linguistic research

Linguistics as a subject is concerned with linguistic diversity, language use and behaviour in different modalities (speech, sign language, gesture, writing) in both real time (known as language processing), and over a longer period of time, so that it mirrors i.e. language development. Profile areas at the linguistic's unit at Lund university include language typology, neurolinguistics, first and second language acquisition, bilingualism, multimodality, prosody and language documentation. Linguistic methodology includes qualitative and quantitative methods, field research, experimental research, corpus methods, etc.

Affiliations and facilities

Linguistics at Lund university draws to a large extent on the research techniques and tools available at Lund University Humanities Lab, an interdisciplinary department for research technology and training at the joint Faculties of Humanities and Theology. The Lab hosts technology (e.g. eye-tracking, EEG, motion capture, articulography) and methodological know-how, a language archive connected to the European consortium for language technology CLARIN, and also offers training opportunities. Lab activities are centred around issues of communication, culture, cognition and learning.

 

 

Previous evaluations

 

Masterprogram i språk-språkvetenskap med inriktning mot Allmän språkvetenskap eller Fonetik - 120 p

Programmet vänder sig till studenter med intresse för lingvistik (allmän språkvetenskap och fonetik). Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Programmet kan tjäna som en förberedelse för vidare akademiska studier eller för en kommande yrkesverksamet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svenska eller utländsk grundexamen.

Allmän språkvetenskap

Sektionsföreståndare
Arthur Holmer

Studierektor
Mechtild Tronnier

FFU-ansvarig
Victoria Johansson

Expedition
Lingvisthuset L224a

Studievägledning
Humanisthuset H121b

Utbildningsutbud

Ämnesguider

FAQ – frågor och svar

Nyheter

Skatter i världens språk - ett smakprov från HT-dagarna 2020-04-01

Medel till SOL-forskare 2020-01-09

Dissertation in linguistics 2020-01-08

Möt våra studenter

Linea Brink Andersen, lingvist

Studera i Sverige som dansk? Ja, varför inte? Linea Brink Andersen bor i Köpenhamn och tågpendlar över Öresundsbron till studierna vid Lunds universitet. Drömjobbet: att få forska i favoritämnet lingvistik.

Läs hela intervjun med Linea på www.lu.se