Forskarutbildning

Om forskarutbildningar vid SOL

Vid Språk- och litteraturcentrum finns forskarutbildningar i ett stort antal ämnen inom språk, litteratur och områdesstudier. Som forskarstuderande är du anställd som doktorand vid Lunds universitet, med månadslön och alla de förmåner en anställning innebär. Förutom genomförandet av ett avhandlingsprojekt och kursläsning, ska du som doktorand delta aktivt i den dagliga verksamheten på institutionen, vilket inkluderar regelbunden närvaro vid forskningsseminarier och i vissa fall undervisning. Doktorandtjänster utlyses i februari varje år. Vilka ämnen som ingår i utlysningen varierar.

 • Allmän språkvetenskap
 • Engelska med didaktisk inriktning
 • Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
 • Engelska med språkvetenskaplig inriktning
 • Europastudier
 • Filmvetenskap
 • Fonetik
 • Franska
 • Grekiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Kinesiska
 • Kognitiv semiotik
 • Latin
 • Litteraturvetenskap
 • Neurolingvistik
 • Nordiska språk
 • Nygrekiska
 • Pressvetenskap
 • Semitiska språk
 • Slaviska språk
 • Spanska
 • Tyska

Forskarutbildning – doktorsexamen

Forskarutbildning som leder fram till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) fördelade på en kursdel och en avhandlingsdel. Utbildningen avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin doktorsavhandling. Forskarutbildningen sker enligt en allmän utbildningsplan som är fastställd av respektive fakultet. Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året.

Forskarutbildning – licentiatexamen

Forskarutbildning som leder fram till en licentiatexamen omfattar 120 hp (motsvarande två års heltidsstudier). Licentiatexamen kan vara en egen examen eller ett etappmål på väg mot doktorsexamen. Licentiatexamen omfattar en avhandlingsdel (minst 60 hp) och en kursdel. Liksom för doktorsexamen regleras studierna av en allmän studieplan och en individuell studieplan.

Mer information om forskarutbildning

Kontakt

Forskarutbildningsverksamheten vid SOL samordnas av en biträdande prefekt som har det övergripande ansvaret.

SOL:s doktorander

Vid SOL arbetar idag många doktorander inom olika forskarutbildningsämnen. Nedanstående länk leder till en översikt över SOL:s forskarstuderande:
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2024-01-24