Forskarutbildning

Om forskarutbildningar vid SOL

Vid Språk- och litteraturcentrum finns forskarutbildningar i ett stort antal ämnen inom språk, litteratur och områdesstudier. Som forskarstuderande är du anställd som doktorand vid Lunds universitet, med månadslön och alla de förmåner en anställning innebär. Förutom genomförandet av ett avhandlingsprojekt och kursläsning, ska du som doktorand delta aktivt i den dagliga verksamheten på institutionen, vilket inkluderar regelbunden närvaro vid forskningsseminarier och i vissa fall undervisning. Doktorandtjänster utlyses i februari varje år. Vilka ämnen som ingår i utlysningen varierar.

Lediga doktorandtjänster 2021

I år kan vi utlysa sammanlagt 10 doktorandtjänster enligt följande:

  • tre gemensamma för allmän språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig inriktning, fonetik och nordiska språk,
  • en med inriktning mot språkbearbetning,
  • en i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning,
  • en i litteraturvetenskap,
  • en med inriktning mot barnlitteratur,
  • två gemensamma för latin, semitiska språk, slaviska språk och spanska med litteraturvetenskaplig inriktning, och
  • en i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria.

Sista ansökningsdag är 1 mars och anställningen påbörjas 1 september. Ansökan görs online: https://www.lu.se/vacancies

Forskarutbildning – doktorsexamen

Forskarutbildning som leder fram till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) fördelade på en kursdel och en avhandlingsdel. Utbildningen avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin doktorsavhandling. Forskarutbildningen sker enligt en allmän utbildningsplan som är fastställd av respektive fakultet. Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året.

Forskarutbildning – licentiatexamen

Forskarutbildning som leder fram till en licentiatexamen omfattar 120 hp (motsvarande två års heltidsstudier). Licentiatexamen kan vara en egen examen eller ett etappmål på väg mot doktorsexamen. Licentiatexamen omfattar en avhandlingsdel (minst 60 hp) och en kursdel. Liksom för doktorsexamen regleras studierna av en allmän studieplan och en individuell studieplan.

Mer information om forskarutbildning

Kontakt

Forskarutbildningsverksamheten vid SOL samordnas av en biträdande prefekt som har det övergripande ansvaret.

SOL:s doktorander

Vid SOL arbetar idag många doktorander inom olika forskarutbildningsämnen. Nedanstående länk leder till en översikt över SOL:s forskarstuderande:
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-02-11