lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Var och när?

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle som går att anmäla sig till är den 29-30 oktober 2019. För att anmäla dig till testet i Lund - se mer information under rubrik "Anmälan..." och "Betalningsinformation..." till höger. Sista dag för anmälan till test höstterminen 2019 är den 20 september. Anmälan öppnar den 12 augusti.

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på flera andra universitets- och högskoleorter i Sverige - se lista via länk nedan. Anmälningar till flertalet provorter (inklusive Lund) tas fr.o.m. 2019 emot via webbformulär på Stockholms universitets hemsidor för TISUS. Tisus ges också i utlandet. Läs mer via länkar nedan!

Lista över provorter

Om anmälan

Fotograf: Louise Larsson