lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Var och när?

När ges Tisus?

Tisus anordnas två gånger per år. Nästa provtillfälle som går att anmäla sig till är den 7-8 maj 2019. För att anmäla dig till testet i Lund - se mer information under rubrik "Anmälan..." och "Betalningsinformation..." till höger. Sista dag för anmälan till test vårterminen 2019 är den 29 mars.

Var ges Tisus?

Förutom i Lund ges Tisus på flera andra universitets- och högskoleorter i Sverige  Anmäl dig till den provort där du vill göra provet. Tisus ges också i utlandet.

Lista över provorter

Fotograf: Louise Larsson