Programmets struktur

Överblick över studiegång och kurser

På den här sidan får du mera detaljerad information om vad du kommer läsa om och när. Senare under våren kommer här också finnas länkar till de specifika kursernas hemsidor med information om kursplan med mera. Du hittar också länkar till mera information om de olika valmöjligheterna under programmets femte termin.

Första året – Litteraturvetenskapens grunder

Termin 1 & 2 (höst- och vårtermin)

Under första och andra terminen lär du dig litteraturanalysens grunder, den litterära textens relevans och position i olika kulturella och samhälleliga kontexter samt får kunskap om litteraturens historia från antiken fram till idag. Andra terminen avslutas med en självständig skriftlig fördjupningsuppgift.

Du läser då dessa kurser:

Litteraturvetenskap: grundkurs, 30 hp

Delkurser:

 1. Att analysera epik, lyrik, dramatik (7,5 hp)
 2. Från antiken till renässansen (7,5 hp)
 3. Från barocken till romantiken (7,5 hp)

 4. Litteraturens villkor idag (7,5 hp)

Litteraturvetenskap: fortsättningskurs, 30 hp
 1. Teoretiska perspektiv på samtida litteratur (7,5 hp)

 2. Från realismen till symbolismen (7,5 hp)

 3. Från modernismen (7,5 hp)

 4. Skriftlig fördjupningskurs (7,5 hp)

 

Båda kurserna samläses med den fristående grundkursen LIVA14, Litteraturvetenskap: Grund- och fortsättningskurs,60 hp. (Tidigare exempel på litteraturlistor kan du hitta här.)

Under terminerna arrangeras också en programspecifik seminarieserie med ett antal gästföreläsningar och studiebesök.

 

Andra året – Litterära praktiker

Termin 3 (hösttermin)

Under tredje terminen får du pröva på att använda de historiska och teoretiska kunskaperna du förvärvat under första året i olika yrkesroller. Du får då testa på och träna upp specifika färdigheter i facklitterärt skrivande, redaktionell och publicistisk verksamhet, öva på din förmåga att förmedla litteraturvetenskapliga kunskaper till allmänheten och till specifika mottagargrupper, samt lära dig om den litterära översättningens språkliga, kulturella och ekonomiska villkor. Samtliga delkurser på tredje terminen innefattar också teoretiska och historiska perspektiv på de verksamheter som behandlas.

Litterära praktiker I, 30 hp
 1. Sakprosa: genre, form, stil (7,5 hp)
 2. Publicistik & redaktionellt arbete (7,5 hp)
 3. Litteraturförmedling (7,5hp)
 4. Översättning: teoretiska & världslitterära perspektiv (7,5 hp)
Termin 4 (vårtermin)

Under fjärde terminen läser du valfria kurser samtidigt som du också arbetar med ett självständigt projektarbete.

Projektarbetet har en praktisk inriktning och förankras i de litterära praktiker du studerat under tredje terminen, men på en fördjupad nivå och med vidgade möjligheter till samverkan med aktörer utanför akademin.

Parallellt med projektarbetet, som löper på över hela terminen, läser du också antingen två valfria kurser om 7,5 hp eller en om 15 hp. Det kan exempelvis vara andra litteraturvetenskapliga kurser än de som ingår i programmet, eller kurser i andra ämnen som ges vid  Lunds universitet eller vid andra lärosäten än Lund. De valfria kurserna väljs i samråd med programmets koordinator.

Litterära praktiker II: Projektarbete, 15 hp

Valfri kurs 7,5 hp

Valfri kurs 7,5 hp

   

  Tredje året – Profilering och fördjupning

  Termin 5 (hösttermin)

  Under programmets femte termin har du möjlighet att profilera din utbildning ytterligare genom att ägna en termin åt utlandsstudier, praktik eller studier i fritt valda ämnen. Klicka på länkarna för mer information om alternativen.

  PraktikUtbytesstudierValfria studier

  Skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet och börja etablera ett kontaktnät genom att praktisera på en arbetsplats.

  Läs mer om SOLs praktikkurs.

  Berika ditt liv och din utbildning genom att studera en termin i ett annat land.

  Läs mer om SOLs utbytesmöjligheter.

  Bredda dina kunskaper och din utbildning med en termins studier i ett annat ämne.

  Läs mer om HTs utbildningsutbud.

   

  Termin 6 (vårtermin)

  Under sjätte och sista terminen avslutar du programmet med att skriva ett självständigt arbete, en kandidatuppsats. Ämnet för uppsatsen väljer du själv men du kommer att få en handledare som kommer vägleda dig i din skrivprocess. Som förberedelse för uppsatsarbetet inleds terminen med en teori och metod-kurs samt en tematisk fördjupningskurs.

  Målet med sista terminen är att du skall få träna vetenskapligt tänkande och skrivande samtidigt som du får specialisera dig inom ett särskilt ämne som intresserar dig. Kandidatuppsatsen är inte bara en nödvändighet för att kunna ta ut din kandidatexamen, den är också en möjlighet att få testa på hur det är att arbeta med forskning inom litteraturvetenskap och eventuellt ett första steg på din resa mot avancerade studier (masterexamen) och kanske till och med en framtida forskarutbildning.

  Litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp 
  1. Litteraturteoretisk och metodisk tillämpning, 7,5 hp
  2. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

   

  böcker

  Frågor?

  Kontakta programmets studievägledare.

  Sidansvarig: webmastersol.luse | 2024-03-01