Svenska

Välkommen till svenskämnet i Lund!

Språk möter vi varje dag och alla språk är i ständig förändring. Att runsvenskan och den moderna svenskan är olika är ganska uppenbart för alla, men svenska språket varierar och förändras hela tiden, också i vår samtid. Det gör att det finns ett kontinuerligt behov av att förstå och förklara hur det svenska språket fungerar.

Att studera svenska hos oss

Vi på Språk- och litteraturcentrum (SOL) erbjuder kurser och program i svenska, både på grundnivå och avancerad nivå. I våra kurser i svenska strävar vi efter att ge dig ökad medvetenhet om det svenska språket och dess uppbyggnad, verktygen för att ifrågasätta och förklara språkliga myter och möjligheten att förbättra din skrivkompetens.

På våra grundkurser lär du dig att beskriva och analysera svenska språket i språkvetenskapliga termer. Du lär dig också om det svenska språkets historia och utveckling, och om den variation som finns i dagens svenska.

På våra avancerade kurser kan du fördjupa dig ytterligare i många olika aspekter av det svenska språket.

Under Kursutbud och Programutbildning i vänsterspalten hittar du mer information om våra fristående kurser i svenska med språklig inriktning och om våra program – Språkkonsultprogrammet,