Svenska

Välkommen till svenskämnet i Lund!

Språk möter vi varje dag och alla språk är i ständig förändring. Att runsvenskan och den moderna svenskan är olika är ganska uppenbart för alla, men svenska språket varierar och förändras hela tiden, också i vår samtid. Det gör att det finns ett kontinuerligt behov av att förstå och förklara hur det svenska språket fungerar.

Att studera svenska hos oss

Vi på Språk- och litteraturcentrum (SOL) erbjuder kurser och program i svenska, både på grundnivå och avancerad nivå. I våra kurser i svenska strävar vi efter att ge dig ökad medvetenhet om det svenska språket och dess uppbyggnad, verktygen för att ifrågasätta och förklara språkliga myter och möjligheten att förbättra din skrivkompetens. På våra grundkurser lär du dig att beskriva och analysera svenska språket i språkvetenskapliga termer. Du lär dig också om det svenska språkets historia och utveckling, och om den variation som finns i dagens svenska. På våra avancerade kurser kan du fördjupa dig ytterligare i många olika aspekter av det svenska språket. Under Kursutbud och Programutbildning i vänsterspalten hittar du mer information om våra fristående kurser i svenska med språklig inriktning och om våra program – Språkkonsultprogrammet och Masterprogrammet i språk och språkvetenskap med inriktning på svenska/nordiska språk. Vi ingår även som del i Lunds universitets ämneslärarutbildning.

Utbildningar i översättning och tolkning till svenska är också till stor del utbildningar i svenska. Du hittar dessa utbildningar här: Översättning och tolkning

Vår forskning inom svenska

Forskare knutna till vår institution forskar inom flera av svenskämnets inriktningar, till exempel språkhistoria, grammatik, textlingvistik och diskursanalys. Vi forskar om hur språket är uppbyggt och om hur det används, i nutid och historiskt. Inom svenskämnet ryms också olika former av jämförelser med andra språk som finns att studera på SOL. Läs mer om vår forskning under länken till vänster.

Kunskapsförmedling utanför universitetet

Den kunskap om svenska som vi på institutionen har vill vi förmedla till samhället utanför universitetet. Vi skriver därför populärvetenskapliga böcker och artiklar, deltar i debatten på kultursidorna, håller föredrag i olika sammanhang samt svarar på frågor om olika språkliga företeelser. Vi som arbetar med ämnet svenska har ett nära samarbete med de andra nordiska språken på institutionen: danska och isländska. Vi ger även kurser i svenska som främmande språk för utbytesstudenter, universitetsanställda och andra som vill lära sig, eller bättra på sina kunskaper i, svenska. För dig som vill lära dig mer om svenskan ur ett språkinlärningsperspektiv, exempelvis för att undervisa i svenska som andraspråk, finns kurser i svenska som andraspråk.

Vilken kurs i svenska passar mig?

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-11-16