Lärare i kinesiska

För att vara behörig att studera kinesiska inom ramarna för ämneslärarutbildningen ska du ha studerat antingen till och med Steg 3 på gymnasiet eller minst 30 högskolepoäng i kinesiska på högskolenivå, eller ha motsvarande kunskaper. Om du väljer kinesiska som ett av dina två ämnen inom lärarutbildningen vid Lunds universitet kommer du att påbörja studierna i kinesiska på grundkursnivå med ämnesdidaktisk inriktning under den tredje terminen av ämneslärarprogrammet. Därefter fortsätter studierna i två terminer till, upp till och med kandidatkursen i kinesiska med ämnesdidaktisk inriktning.

Studiernas innehåll

Som blivande lärare i kinesiska vid ämneslärarutbildningen följer du våra ordinarie språkkurser i kinesiska men läser också en kurs om fem högskolepoäng i ämnesdidaktik för kinesiska för varje block om 30 högskolepoäng. Du kommer med andra ord att läsa 15 högskolepoäng i ämnesdidaktik för kinesiska under de tre terminer du studerar språket. De tre delkurserna i ämnesdidaktik erbjuds också som tre separata fristående kurser som både campus- (KIND01, KIND02 och KIND03) och distanskurser (KIND11, KIND12 och KIND13). Dessa kurser kan följas av till exempel redan etablerade lärare i kinesiska som vill skaffa sig en mer gedigen didaktisk grund i sin yrkesutövning. Under den första kursen i ämnesdidaktik för kinesiska ligger fokus på teoribildning inom språkdidaktik i allmänhet och ämnesdidaktik för kinesiska i synnerhet. Under det andra och tredje steget kommer du att få ta del av vanligt förekommande problem inom pedagogiken vid grundskola och gymnasier. Du kommer också att få en gedigen träning i att identifiera och förklara vanligt förekommande fel hos svenskar som studerar kinesiska. Under det andra och tredje steget kommer du även att få besöka utvalda skolor för att observera och även för att själv undervisa (under det tredje steget). Du kan läsa mer om ämneslärarutbildningen här. Har du mer specifika frågor föreslår vi att du kontaktar studievägledaren för ämneslärarutbildningen (klicka här) eller studievägledaren för kinesiska (klicka här). Om du redan har studerat kinesiska och kanske andra språk på högskolenivå och funderar på möjligheterna att vidareutbilda dig till lärare kanske KPU – Kompletterande pedagogisk utbildning - kan vara intressant för dig. Du kan läsa mer om detta här.
Sidansvarig: peter.sivamostas.luse | 2019-06-13