lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet

Utbytesstudenter inom universitetets alla utbytesavtal har möjlighet att läsa grundläggande kurser i svenska under sin vistelse vid Lunds universitet. Kurserna ges enbart till den som är utbytesstudent.

SUSA – introduktionskurser i svenska

Lunds universitet erbjuder en kort introduktion i svenska för dig som är utbytesstudent, SUSA-kursen. Kursen är skapad för att ge nyanlända utbytesstudenter en inblick i Sveriges språk och kultur och en god start på utbytesperioden i Lund.

Avslutad kurs och godkänd SUSA-tentamen resulterar i 3 högskolepoäng/ECTS.

SUSA-kurserna ges på två olika nivåer:

  • SUSA11: Nybörjarnivå
  • SUSA12: Fortsättningsnivå

Om du redan kan en del svenska (ungefär motsvarande nivå B1 på den europeiska CEFR-skalan) kan du meddela detta redan när du anmäler dig, så placerar vi dig i SUSA12-gruppen.

Tänk på att SUSA12 inte är en direkt fortsättning på SUSA11, utan betydligt mer avancerad.

Läs mer på SUSA-kurssidan: Introduktionskurser i svenska för utbytesstudenter

SVEE – Språkkurser i svenska

Det finns också möjlighet att söka lite längre (7,5 hp) svenskkurser som ges på kvällstid under terminen.  Det gäller både dig som är nybörjare och dig som befinner dig på en relativt avancerad nivå redan.

Läs mer på SVEE-kurssidan: Språkkurser i svenskar utbytesstudenter 

Mer information

Kontakt

Frågor om SUSA-kurserna:
Kursadministratör
Gunilla Ek Werner

Frågor om ansökan till SVEE/EXTA:
Kontakta din koordinator vid LU.

Frågor om nivåer och grupper (efter antagning):
Kursadministratör
Linnea Lundahl

Frågor om registrering och resultat i Ladok:
Kursadministratör
Gunilla Ek Werner