Person

Gisela Håkansson

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gisela.hakanssonling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har alltid varit nyfiken på vad som skiljer människan från djuren. Detta har fört mig in på frågan om hur vi lär oss det mänskliga språket, och på forskningsområden som förstaspråksinlärning, andraspråksinlärning, flerspråkighet och språkstörningar.

Exempel på frågor är: Skiljer sig enspråkig från flerspråkig språkutveckling? Vad karakteriserar språket hos barn med språkstörning? När är grammatiken ”färdigutvecklad”? Vilka milstolpar är gemensamma för alla? Hur lär man sig nya språk efter fyra års ålder? Som vuxen? Vilken betydelse har interaktionen med föräldrar? Vilken roll spelar undervisningen? Inlärningsmiljön?

Det handlar alltså hela tiden om människans specifika förmåga att lära sig språk. Mitt mål är att få en ökad förståelse av alla olika typer av språkinlärning - och därmed av vår unika språkförmåga.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Gisela Håkansson

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gisela.hakanssonling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10