FAQ – inför terminsstarten

Antagen till utbildning?

Detta behöver du göra

Om du har fått besked om att du är antagen får du minst en vecka före terminsstarten en kallelse till introduktionsmötet. Om du inte har fått någon kallelse ska du höra av dig till oss. Vi skickar våra kallelsebrev per e-post och det händer ibland att brevet hamnar i skräpboxen, så kontrollera den också. 

Under introduktionsmötet får du veta mer om kursens upplägg. Tid och plats för introduktionsmötena samt scheman, kursplaner och litteraturlistor hittar du även under respektive kurshemsida som du kan leta fram här: Kurser terminsvis.

Den kurs du har sökt har ett särskilt behörighetsvillkor som du ännu inte uppfyller. Det kan röra sig om kurser som du läser just nu, men inte har avslutat, eller om kurser som du har läst på annat håll eller för länge sedan, där antagningsavdelningen inte kan avgöra om de motsvarar de kurser som anges i förkunskapskraven. Du blir då antagen till kursen, men på villkor att du före kursstart faktiskt har de förkunskaper som kursen förutsätter.

Observera att du blir struken från dina lägre prioriterade alternativ, så om du inser att du inte kommer att uppfylla villkoret bör du stryka kursen (senast tre dagar innan du ska få ditt första antagninsgbesked). Annars kan det bli så att du är obehörig till den enda kursen du är antagen till, och inte kan registreras på den. Är du osäker på om du kommer att uppfylla villkoret ska du kontakta kursens studievägledare omgående. Man kan under vissa omständigheter få dispens från behörighetsvillkoren, t ex om man bara saknar enstaka poäng från underliggande kurs. Kontakta studievägledaren för frågor om detta också.

Det finns också ett par andra villkor:

  • AV: du måste visa upp en färdig examen om 180 hp för att vara helt behörig till utbildningen
  • SV: du behöver betala studieavgift eller visa att du är betalningsbefriad.

Det går inte att svara på hur stora dina chanser är. På antagningsbeskedet framgår hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser.

Om du tackat ja till att stå kvar på en reservplats kommer du att få ett nytt antagningsbesked efter 2:a urvalet. Av det framgår om din reservplats förbättrats. I de flesta fall görs "överintag" eftersom institutionen av erfarenhet vet att en del antagna inte dyker upp vid kursstart. Det betyder att ett antal antagna först måste ha tackat nej innan institutionen kan kalla några reserver till kursen. Ett lågt reservnummer är alltså ingen garanti för att man ska få en plats.

Om du är reserv ska du inte gå på introduktionsmötet om inte institutionen särskilt informerar dig om det. För många utbildningar gäller att institutionen inte kallar reserver förrän efter introduktionsmötet, när man vet hur många av de antagna som dykt upp.

Först efter introduktionsmötet vet vi hur många platser det finns kvar på kurserna. Reserver och sent anmälda studenter antas i turordning efter reservplacering och anmälningsdatum. Om reserver kallas till introduktionsmötet eller kontaktas efter mötet beror på vilken kurs det gäller. Mer information får du från kursadministratören för den kurs du har sökt, eller från studievägledaren.

Efter sista anmälningsdag den 15 april eller 15 oktober stängs anmälan. De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan efter den 15 juli eller 15 december. Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt. Om dina meriter inte finns registrerade på antagning.se, är det viktigt att du skickar vidimerade kopior av alla handlingar som styrker din behörighet samtidigt som du anmäler dig. 
Här hittar du en lista över kurser öppna för sen anmälan vid Språk- och litteraturcentrum.

Sena anmälningar kommer att behandlas under augusti (hösttermin) och januari (vårtermin) månad. Du kan följa din anmälan på antagning.se. Där kan du se om du blivit antagen eller vilken reservplats du fått. Om du fått en reservplats är det institutionen som kallar dig om där blir en plats ledig. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart och t o m hela första veckan av terminen innan du får ett besked. 

När du har gjort en sen anmälan måste du bevaka din e-post kontinuerligt. Runt kursstart behöver vi snabbt få veta om du vill ha din plats eller inte. Om du inte svarar inom den tid som meddelats blir du struken och erbjudandet går vidare till nästa reserv i listan.

Om du har blivit antagen sent till en kurs som redan startat bör du så snart du kan höra av dig till institutionen. Du behöver vara beredd på att starta kursen omgående. 

Nej, du måste anmäla dig på www.antagning.se

På många av SOL:s fristående kurser ska du som är antagen själv registrera dig via webben cirka en vecka innan kursstart. Det gör du genom att logga in på Studentportalen och klicka dig fram till den kurs som du vill registrera dig på. Webbregistreringen är öppen endast för den som är antagen utan villkor till kursen.

Om du inte kan registrera dig via studentportalen, registreras du i samband med introduktionsmötet. Om du är antagen efter kursstart blir du registrerad av utbildningsadministratören.

Om du sökt studiemedel för terminen i fråga når information om registreringen CSN inom de närmaste dagarna efter registreringen. Därmed kan utbetalning ske automatiskt.

När du blivit antagen eller registrerad på en kurs behöver du aktivera ditt studentkonto. Därefter kan du logga in på lärplattformen Canvas så snart läraren har publicerat kursen. 
Här kan du läsa om hur du går till väga.

På vår hemsida hittar du vägbeskrivningar och en orienteringsbild av SOL:s tre olika hus.

Hitta din kursadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-08-11