Förberedelse inför provet

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov:

1) läsförståelse

2) skriftlig färdighet

3) muntlig färdighet.

Delprov 1 och 2 tar cirka 4 timmar och äger rum samtidigt för alla testtagare över hela landet, på förmiddagen den första provdagen.

Vissa deltagare får tid för muntligt delprov testdag 1, andra testdag 2. Datum och tider: Se kallelse!

Hur kan jag förbereda mig?

Tisus är ett färdighetstest, inget kunskapstest. Det förekommer alltså inga krav på att du ska ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser. Däremot måste språkfärdigheterna i svenska språket ligga på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. Mer information om bedömningskriterier finns i avsnittet om exempelprov (se länk till Stockholms universitets TISUS-sida nedan).

För att skaffa dig det stora ordförråd som krävs på denna nivå kan du förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar. Det senare inte minst med tanke på att särskilt proven i skriftlig och muntlig färdighet förutsätter kännedom om det svenska samhället, dess problemställningar och värderingar samt aktuella företeelser. Förbered dig genom att gå igenom exempelprovet, som du kan hitta på hemsidan för Tisus vid Stockholms universitet (se nedan).

Vad ska jag ta med till provet?

Förutom pennor och suddgummi får du till delprov 2, Skriftlig färdighet, medföra en (1) svensk-svensk ordbok, förslagsvis Bonniers eller Nordstedts svenska ordbok (dock inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.

OBS! Ta med giltig legitimation med foto!

Mer information

Mer information om Tisus kan du också få på hemsidan för Tisus vid Stockholms universitet.

Var och när ges TISUS-testet?

Anmälan: TISUS i Lund

Betalningsinfo, TISUS i Lund

Hjälp vid funktionsvariation

Bedömning och resultat

Frågor om TISUS? Kontakta oss!

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-10-06