Person

Erik Zillén

Docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.zillenlitt.luse

Telefon 046–222 84 81

Rum SOL:H225

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Kunskap, dialog och förståelse är nyckelbegrepp för mig som akademisk lärare. Att undervisa i litteraturvetenskap är att resa i grupp genom tider, tankar, texter – en praktiserad humanism. Som forskare har jag specialstuderat Gustaf Frödings författarskap och fabelns svenska och europeiska historia. De frågor jag ställer öppnar sig mot olika sfärer inom ämnet: litteratur som språkspel, genreproblematik, intertextualitet, litteratur och normer, receptionshistoria, gränssnittet djur/människa i litteraturen etc.

Tidigare har jag arbetat som bland annat svensk lektor vid Uniwersytet Jagielloński i Kraków, gästforskare vid Ludwig-Maximilians Universität i München och forskarassistent vid Stockholms universitet. Till mina vetenskapliga nätverk hör det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet i Uppsala, Barockakademien i Stockholm och Tidigmoderna seminariet i Göteborg samt International Reynard Society, som till sina konferenser samlar fabelforskare från i stort sett hela världen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (19 st)

Encyklopediartiklar (4 st)

Konferensbidrag (22 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Övrigt (7 st)

Administrativt

 • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i styrelsen för sektion 2, Språk- och litteraturcentrum, Lund

Ledamot i styrgruppen för det internationella masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, Språk- och litteraturcentrum, Lund

Ledamot i styrelsen för Barockakademien, Stockholm

Erik Zillén

Docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Universitetslektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.zillenlitt.luse

Telefon 046–222 84 81

Rum SOL:H225

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20