Person

erik.zillenlitt.luse | 2024-01-01
Erik Zillén

Docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

GU-ansvarig, universitetslektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.zillenlitt.luse

Telefon 046–222 84 81

Rum SOL:H225

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Kunskap, dialog och förståelse är nyckelbegrepp för mig som akademisk lärare. Att undervisa i litteraturvetenskap är att resa i grupp genom tider, tankar, texter – en praktiserad humanism. Som forskare har jag specialstuderat Gustaf Frödings författarskap och fabelns svenska och europeiska historia. De frågor jag ställer öppnar sig mot olika sfärer inom ämnet: litteratur som språkspel, genreproblematik, intertextualitet, litteratur och normer, receptionshistoria, gränssnittet djur/människa i litteraturen etc.

Tidigare har jag arbetat som bland annat amanuens i nordiska språk vid Lunds universitet, svensk lektor vid Uniwersytet Jagielloński i Kraków, gästforskare vid Ludwig-Maximilians Universität i München och forskarassistent vid Stockholms universitet. Till mina vetenskapliga nätverk hör Barockakademien i Stockholm och Tidigmoderna seminariet i Göteborg samt International Reynard Society, som till sina konferenser samlar fabelforskare från i stort sett hela världen.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Svenska Akademiens Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse (2002)

Ledamot i styrelsen för Strindbergsföreningen i Lund (2002-2007)

Kungl. Vitterhetsakademiens pris för "förtjänt vetenskapligt arbete" (2003)

Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund (invald 2003)

Projektanslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2004-2006)

Tysklandsstipendium från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2007)

Ledamot i styrelsen för Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet (2009-2011)

Antagen som docent i litteraturvetenskap, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet (2010)

Ledamot i styrelsen för sektion 2, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (2016-2019, 2024)

Ledamot i styrelsen för Barockakademien, Stockholm (2018-2023)

Ledamot i styrgruppen för det internationella masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (2019-)

Svenska Akademiens Forskarstipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse (2021)

Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (invald 2022)

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för Estetiska vetenskaper (2023-2024)

Grundutbildningsansvarig i litteraturvetenskap och barnlitteratur, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (2024)

Erik Zillén

Docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

GU-ansvarig, universitetslektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post erik.zillenlitt.luse

Telefon 046–222 84 81

Rum SOL:H225

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10