Person

Gunlög Josefsson

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min avhandling från 1997 handlade om ordbildning i en syntaktisk modell. Efter disputationen arbetade jag i ett barnspråksprojekt, blev forskarassistent 2000, docent i nordiska språk 2001 och professor i svenska 2007. Jag har även arbetat med språkhistoria och grammatikdidaktik. Just nu arbetar jag med genus i svenska och andra språk samt gränssnittet mellan syntax och prosodi. Tillsammans med Carl-Erik Lundbladh arbetar jag på en bok om småländska.

Jag har varit biträdande prefekt på Institutionen för nordiska språk. På fakultets- och områdesnivå har jag bl.a. varit verksam i miljönämnd, lärarförslagsnämnd, grundutbildningsnämnd och forskarutbildningsnämnd. Under 2009-2010 arbetade jag för Skolverkets som expert i arbetet med Gy2011, och jag har varit vice ordförande i UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk 2012-2014. Jag har även suttit med i Expertgruppen Nordens språkråd, Nordiska ministerrådet.

På fritiden gräver jag gärna i lokalhistoria och i min trädgård på landet

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Biträdande prefekt, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, 2004-2006

Miljönämnden, HT-fakulteterna, 2003

Grundutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, ledamot, 2004-2011

Kursplanenämnden,HT-fakulteterna, ordförande, 2006-2007

Lärarförslagsnämnden, HT-fakulteterna, ersättare, 2006-2009

Forskarutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, 2012-2017. Vice ordförande 2015-2017

Seminarieledare (tillsammans med Lars-Olof Delsing) för SOLs grammatikseminarium 2000-

Skolverkets expert för ämnen svenska i arbetet med Gy2011
UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk, vice ordförande, 2012-2014,
Norska forskningsrådets beredningsgrupp för humaniora, ledamot, ht 2010
Expertgruppen Nordens språkråd, under Nordiska ministerrådet, 2014-2016, ersättare resp. ledamot

HUMEVAL, Norges forskningsråds utvärdering av humaniora i Norge, ledamot i panel 2 (Norska och lingvistik), 2016-2017.

Ebbe Kocks stiftelse, styrelseledamot, 2015-

Stiftelsen Arkiv för nordisk filologi, ordförande 2018-

Gunlög Josefsson

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10