Person

Gunlög Josefsson

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min avhandling från 1997 handlade om ordbildning i en syntaktisk modell. Efter disputationen arbetade jag i ett barnspråksprojekt, blev forskarassistent 2000, docent i nordiska språk 2001 och professor i svenska 2007. Jag har även arbetat med språkhistoria och grammatikdidaktik. Just nu arbetar jag med genus i svenska och andra språk samt gränssnittet mellan syntax och prosodi. Tillsammans med Carl-Erik Lundbladh arbetar jag på en bok om småländska.

Jag har varit biträdande prefekt på Institutionen för nordiska språk. På fakultets- och områdesnivå har jag bl.a. varit verksam i miljönämnd, lärarförslagsnämnd, grundutbildningsnämnd och forskarutbildningsnämnd. Under 2009-2010 arbetade jag för Skolverkets som expert i arbetet med Gy2011, och jag har varit vice ordförande i UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk 2012-2014. Jag har även suttit med i Expertgruppen Nordens språkråd, Nordiska ministerrådet.

På fritiden gräver jag gärna i lokalhistoria och i min trädgård på landet

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (10 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (9 st)

Rapporter (3 st)

Working papers (6 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande prefekt, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, 2004-2006

Miljönämnden, HT-fakulteterna, 2003

Grundutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, ledamot, 2004-2011

Kursplanenämnden,HT-fakulteterna, ordförande, 2006-2007

Lärarförslagsnämnden, HT-fakulteterna, ersättare, 2006-2009

Forskarutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, 2012-2017. Vice ordförande 2015-2017

Seminarieledare (tillsammans med Lars-Olof Delsing) för SOLs grammatikseminarium 2000-

Skolverkets expert för ämnen svenska i arbetet med Gy2011
UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk, vice ordförande, 2012-2014,
Norska forskningsrådets beredningsgrupp för humaniora, ledamot, ht 2010
Expertgruppen Nordens språkråd, under Nordiska ministerrådet, 2014-2016, ersättare resp. ledamot

HUMEVAL, Norges forskningsråds utvärdering av humaniora i Norge, ledamot i panel 2 (Norska och lingvistik), 2016-2017.

Ebbe Kocks stiftelse, styrelseledamot, 2015-

Stiftelsen Arkiv för nordisk filologi, ordförande 2018-

Gunlög Josefsson

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10