lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kinesiska

FFU-ansvarig, Kinesiska

Forskare och entusiastisk om än inte ständigt 100% fokuserad lärare i kinesiska. Senaste bok: Spying for the People: Mao's Secret Agents, 1949–1967 (Cambridge University Press 2013), "an extraordinarily fine work of historical scholarship on a topic about which little had been known," skrev en anmälare i prestigefyllda Studies in Intelligence.

Forskning

Om forskningen

När jag var yngre handlade min forskning om samtiden, men någon gång i slutet på förra århundradet började ”samtiden” hamna på efterkälken och på frågan ”Men, vad är du?” svarar jag numera alltid historiker. Med tanke på hur nyfiken jag är på allt i det kinesiska samhället som inte är synligt med blotta ögat (och vad kinesisk sekretesslagstiftning stipulerar i sammanhanget) har denna ofrivilliga vandling på det hela taget nog bara varit av godo. Relevansen i det jag forskar kring – det må vara den s.k. kulturrevolutionen, Maos motsvarighet till östtysklands inoffizielle Mitarbeiter, eller det vi länge kallade propaganda men som nu i globala sammanhang brukar benämnas ”perception management” – ligger delvis utanför det snävt kinesiska: den produkt av år av forskning kring just kulturrevolutionen som jag är stoltast över är artikeln ”The Global War on Terrorism as Meta-Narrative: An Alternative Reading of Recent Chinese History” från 2008. Jag är bra på att hitta svar, men i jämförelse med en del av mina internationella kollegor, tror jag, mindre bra på att ställa riktigt intressanta frågor: ofta är det först då jag i efterhand börjar sålla bland allt spännande som jag förstår vad det var jag letade efter. Det tar smärtsamt länge för mig att skriva det jag vill andra skall läsa och när jag äntligen är nöjd är restfilen i min dator alltid till omfånget vida större än mina insikter.

Publikationer

Böcker (12 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (42 st)
Bokkapitel (17 st)
Förord (3 st)
Encyklopediartiklar (11 st)
Konferensbidrag (7 st)
Rapporter (12 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (33 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Kinesiska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

- Redaktör för Cambridge University Press bokserie Cambridge Studies in the History of the People's Republic of China, 2014–
- Rådgivare åt H-PRC, en resurs för den som beforskar Folkrepubliken Kinas historia och en del av H-Net (Humanities and Social Sciences Online).
- Medlem av Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet i Lund.

Michael Schoenhals

Professor, FFU-ansvarig
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post michael.schoenhalsostas.luse

Telefon 046–222 93 03

Rum SOL:A411

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar