lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i engelsk litteraturvetenskap på SOL.

Examina:
Doktorsexamen (engelsk litteraturvetenskap) 1999, LU
Fil. kand. och Ämneslärarexamen (engelska och svenska) 1987, LU/Malmö lärarhögskola

I huvudsak har jag undervisat på kurser i litteraturanalys, brittisk 1800-talslitteratur och akademiskt skrivande. Under många år har jag arbetat med utvecklingsarbete, framför allt inom området akademiskt skrivande, exempelvis AWELU-plattformen (2009-2010) och en MOOC i akademiskt skrivande på engelska (2015-2016).

Forskning

Om forskningen

Min avhandling, The Victorian Governess Novel (1999; Lund UP 2001) är en genrestudie baserad på ett stort antal 1800-talsromaner och den samtida debatten rörande kvinnors utbildning och lönearbete.

I mitt postdok-projekt (finansierat av RJ 2000-2002) om så kallad ”self-improvement”-litteratur undersökte jag hur begrepp som ”time management” och ”punctuality” diskuterades i brittisk 1800-talslitteratur.

Nu arbetar jag på ett projekt (finansierat av VR 2013-2016) om översättning och introduktion av brittisk reformlitteratur i Sverige under 1800-talet.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (9 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (20 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Bedömare av examensarbeten i engelska inom Högskoleverkets utvärdering av ämnet 2012

Högskolepedagogisk fortsättningskurs inom HT-området, HT 2012 (utvecklingsplan bif.)

Cecilia Wadsö-Lecaros

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia.wadso-lecarosenglund.luse

Telefon 046–222 94 40

Rum SOL:H325

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar