lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cajsa Sjöberg

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cajsa.sjobergklass.luse

Telefon 046–222 93 55

Rum SOL:A229

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20