lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Kinesiska


Michael Schoenhals

professor, professor emeritus

michael.schoenhalsostas.luse
046–222 93 03