lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Arabiska


Lena Ambjörn

FFU-ansvarig, professor

lena.ambjornmellost.luse
046–222 36 57


Rayeheh Hamedani

bibliotekarie

rayeheh.hamedanihtbibl.luse
046–222 32 31, 046–222 93 08


Helena Priest

utbildningsadministratör

helena.priestsol.luse
046–222 84 50