Grekiska (antik och bysantinsk)

Grekiska ett levande språk

Grekiska är ett språk med lång historia. De äldsta bevarade texterna är mer än 3.000 år gamla, och språket talas ännu idag. Under antiken (tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr.) talades grekiska inte bara i Grekland. Greker hade redan tidigt bosatt sig på Cypern och på Mindre Asiens västkust. Fr.o.m. 700-talet f.Kr. grundades grekiska städer – s.k. kolonier – också på Thrakiens kust, längs Svarta havets inlopp och kuster, i Kyrene i Nordafrika, på Sicilien och i Syditalien. Det förekom t.o.m. spridda bosättningar i nuvarande Sydfrankrike och i Spanien. Alexander den stores erövringar i slutet av 300-talet f.Kr. betydde att grekiskan spreds till stora delar av Mellanöstern. Nygrundade grekiska städer i dessa områden blev viktiga kulturcentra, t.ex. Alexandria i Egypten, och grekiskan blev ett världsspråk. Under antiken skapade grekerna en högkultur som spreds till stora delar av Medelhavsområdet, senare också till resten av Europa.

En del av Europas kulturarv

Det antika Greklands litteratur, konst och filosofi ingår i Europas gemensamma kulturarv. Under medeltiden, fram till Konstantinopels fall 1453, bevarades arvet från antiken inom det bysantinska kejsardömet. Nya former av litteratur och konst utvecklades också, och tankelivet påverkades starkt av förändrade samhällsförhållanden och av den dominerande religionen, kristendomen. Fr.o.m. 900-talet finns exempel på litteratur skriven på den språkform som senare utvecklades till den nutida nygrekiskan. Konstantinopel, som var kejsardömets huvudstad, erövrades av turkarna 1453. Grekerna miste då sin politiska frihet, men språket levde kvar. Inom den ortodoxa kyrkan kunde man få utbildning, men bara i begränsad omfattning, och många greker sökte sig också västerut för att få utbildning eller för att verka som lärare i sitt modersmål. Litteratur på grekiska skapades också under denna tid; den var inte längre lika beroende av de antika förebilderna.

Det moderna Grekland

Grekland blev en självständig stat igen på 1820-talet. Då skapades förutsättningarna för ett rikt kulturliv och en utveckling av språket. Grekiska talas idag av ungefär 12,5 miljoner människor. Det är officiellt språk i Grekland och i republiken Cypern. Den grekiska litteraturen blomstrar, särskilt poesin. Under 1900-talet har två grekiska diktare fått Nobelpriset i litteratur (Giorgos Seferis och Odysseas Elytis). Vid universitet i Lund är utbildningen och forskningen i grekiskt språk och litteratur uppdelade på två olika ämnen. Det ämne som rätt och slätt kallas grekiska är inriktat på den antika eller klassiska grekiskan och dess fortlevande under den bysantinska tiden. Den nutida grekiskan hör till ämnet nygrekiska.

Grekiska (antik och bysantinsk)

Sektionsföreståndare
Ingela Johansson

Studierektor
Christian Claesson

Ffu-Ansvarig
Christian Høgel

Expedition
Lingvisthuset L516b

Studievägledning
Humanisthuset H125

Utbildningsutbud

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2024-05-15