lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Student

Välkommen som student vid Språk- och litteraturcentrum (SOL)!

Student vid Språk- och litteraturcentrum

Som student vid institutionen SOL är du också student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och vid Lunds universitet. På alla dessa tre nivåer finns verksamheter och regelverk som rör dig. Alla tre nivåer har egna webbplatser: lu.se, ht.lu.se och sol.lu.se. 

Lunds universitet är stort, och det finns mycket information på olika håll. Här har vi försökt sammanställa den information du behöver som student hos oss, information från alla tre nivåer. 

Mer information om...