lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Student

Välkommen som student vid Språk- och litteraturcentrum (SOL)! På dessa sidor finns generell information som gäller för studier vid SOL. Du hittar mer specifik information för din kurs under rubriken För studenter under ämnessidorna.

LUX- och SOL-guiden

Allmän information om Språk- och litteraturcentrums organisation och praktisk vägledning i olika frågor som berör studierna finns sammanställt i LUX- och SOL-guiden, en broschyr som nås via länken nedan. Broschyren finns också att hämta i receptionen.

Student vid SOL, HT och LU

Som student vid institutionen SOL är du också student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och vid Lunds universitet. På alla dessa tre nivåer finns verksamheter och regelverk som rör dig. Alla tre nivåer har egna webbplatser: lu.se, ht.lu.se och sol.lu.se. 

Lunds universitet är stort, och det finns mycket information på olika håll. Här har vi försökt sammanställa den information du behöver som student hos oss, information från alla tre nivåer.